اخبار استان

فرهنگ و هنر

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشورتاکید کرد: اجازه ندهیم دشمن چهل سالگی انقلاب را با کارهای تبلیغاتی مصادره کند.

سیاسی

اجتماعی

اقتصاد و صنعت

معاون بهبود تولیدات دامی استان کرمان مطرح کرد؛

باقری گفت: تا کنون رقمی نزدیک به ۱۱۸۵ میلیون ریال تسهیلات اختصاصی جهت هویت دار نمودن شتر در استان اختصاص داده شده…

ادامه اخبار