کد خبر: 10249

حکم سه نماینده مجلس هشتم که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی متهم بودند، صادر شد.

  چندی قبل پرونده این سه نماینده برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاد شد که سه نماینده مورد نظر به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند.

در این جلسه سه نماینده مورد نظر در برابر اتهامات صادر شده در کیفرخواست به دفاع از خود پرداختند. قضات دادگاه نیز پس از آخرین دفاعیات سه متهم پرونده برای صدور حکم وارد شور شدند. سرانجام حکم این پرونده جنجالی نیز از سوی قضات دادگاه صادر شد.

قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص حکم صادره گفت: در پرونده های قضایی تا زمانی که حکمی صادر و تایید نشود نمی توان در این رابطه اظهارنظر کرد.

حکم دادگاه در حالی صادر شده است که تا کنون در خصوص نام سه نماینده و اتهامات آنها اطلاع رسانی صورت نگرفته و تنها در روزهای ابتدایی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی سخنگوی دستگاه قضا از متهم بودن چند نماینده در این پرونده خبر داده بود.

دو نماینده مجلس نهم نیز در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده، وزیر دادگستری را به مجلس احضار کرده بودند.

ادامه اخبار