کد خبر: 10770

معاون حقوقی تعزیرات حکومتی تهران از افزایش گزارشهای مردمی و گزارشهای بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت در هفته های اخیر در مورد احتکار خبر داد.

  بزرگمهر صادقی نیچ کوهی با بیان اینکه گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران با بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت افزایش یافته است گفت: تشدید این گشتها به دلیل گزارشهای مردمی و افزایش تخلفات احتکار در تهران بوده است.

وی افزود: روز گذشته یکی از محتکران تهران در محله مهر آباد توسط بازرسان شناسایی و پرونده او به سرعت رسیدگی شد. این فرد یک انبار بزرگ داشته و بیش از ۷۰ میلیون تومان برنج و روغن و شکر در آن احتکار کرده بود. البته هنوز سایر انبارهای احتکار شناسایی نشده است ولی این فرد بر اساس قانون محکوم به پرداخت نیمی از ارزش ریالی کالای احتکار شده و ضبط کالا شد که توسط بازرسان اداره کل صنعت و معدن و تجارت به سرعت کالاها در بازار توزیع شد.

معاون حقوقی تعزیرات حکومتی تهران به تمامی افرادی که کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز شهروندان را احتکار می کنند هشدار داد: تعزیرات با هیچ تخلفی کوتاه نمی آید و جریمه های سنگین و معرفی به دستگاه قضایی بخشی از اقدامات تعزیرات در برخورد با محتکران است.