کد خبر: 11267

قاضی پرونده رسیدگی به کهریزک گفت: محاکمه متهمان پرونده کهریزک تا پایان، غیرعلنی است.

  سیامک مدیرخراسانی در حاشیه جلسه دادگاه مبنی بر اینکه آیا جلسه روز یکشنبه دادگاه، آخرین جلسه خواهد بود؟ اظهار داشت: جلسه آینده جلسه پایانی نیست و محاکمه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از اعلام جزئیات روند رسیدگی به پرونده معذور هستیم، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر خواسته طرفین پرونده برای علنی شدن جلسات محاکمه، گفت: رسیدگی به این پرونده تا پایان غیر علنی خواهد بود.

ادامه اخبار