کد خبر: 114

این روزها روز پاکی ا ست، روز بی کرانگی و روز رویش باورهای سبزی ا ست که با عمل به «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» به بار نشسته است.

گروه اجتماعی: بوی عید می آید، بوی بهار و دل های بهاری که امروز شکوفه های مهربانی را تقدیم دستان نیازمند می کنند؛ بوی باریدن محبت می آید. بوی جوانه زدن حس نوع دوستی می آید، بوی زلال عشق که عطر سیب و نسیم بهار را تنها برای خود نمی خواهند، بوی احسان و نیکوکاری می آید.

هنوز ایام خانه تکانی تمام نشده، مردم خانه تکانی دل ها را شروع کرده اند، فضای دوست داشتن هم نوع و هم وطن در همه جا پیچیده؛ اینک نگاه های منتظر و دل های خسته به دستان تو خیره مانده است پس با اشتیاق جوابگوی شان باش تا تو هم هنگام بهار سبز شوی و به بار نشینی.

فرشتگان مهربانیت را ارج می نهند و طبق طبق نیکی را از خداوند برایت آرزو می کنند، الان فصل نیکوکاری است و میوه های ایثار نثار یتیمان و تهیدستان می شود؛ و این روزها باغ دل ها شکوفه داده و نسیم بوی خوش عاطفه را در هوا پراکنده است.

همه به ندای « حی علی خیرالعمل» لبیک گفته اند و عطوفت و عشق را بر کویر نیاز هم وطنان نیازمند خود می پاشند. اینک باران نیکوکاری باریدن گرفته و عطوفت مهمان سفره دل های محتاج و دستان نیازمند شده است؛ این روزها روز پاکی ا ست، روز بی کرانگی و روز رویش باورهای سبزی ست که با عمل به « ان الله یامر بالعدل و الاحسان» به بار نشسته است.

آسمانیان به زمینیان می بالند و فرشتگان فوج فوج شادباش وعده بهشت را می دهند؛ ای دل تو سزاوار نیکی هستی، تو تنها به فکر خود نبودی و محرومان را فراموش نکردی، تو گرد و غبار فقر را از خانه یتیمان زدودی پس سزاوار بهترین ها هستی.

به راستی ای هم وطن تو چه خوب پیام امام صادق (ع) را پاسخ می گویی آنجا که آن حضرت می فرماید « حرکت مسلمان در مسیر برآوردن حاجت مسلمان دیگر، از هفتاد طواف خانه خدا بهتر است» .

تو بهشت را برای خود واجب کردی و نگاه های مضطر را بیش از این در انتظار نگذاشتی؛ تو غرورت را شکستی و بر امر خداوند تسلیم شدی، کرامت انسانی ات را به همه دنیا نشان دادی و شایستگی ات را برای خلیفه الهی بودن به اثبات رساندی.

هم وطن تو بهترینی و مستحق پاداش؛ آنجا که امام رضا (ع) اینگونه تو را وعده داده است که « همانا خداوند را در روی زمین بندگانی دارد که در راه نیازهای مردم می کوشند. آنان در روز قیامت ایمن و آسوده اند و هر کس دل مؤمنی را شاد کند، خداوند هم در روز قیامت، قلبش را شاد می سازد» .

سیدالشهدا (ع) نیز می فرمایند « نیازهای مردم به شما از نعمت های الهی است؛ بنابراین از این نعمت ها خسته نشوید» و در آخر گوش به سخن خداوند از زبان امام صادق (ع) می سپاریم که فرموده است « مردم خانواده من هستند. پس محبوب ترین آنها نزد من، کسانی هستند که به مردم مهربان تر بوده و در تأمین نیازهایشان کوشاتر باشند» .

شما نیکوکاری می آفرینید و محبت را ارزانی سفره های محرومان می کنید؛ شما عطوفت را به تعظیم وا داشتید و سبدسبد گل های عشق و امید را تقدیم دستان خسته نیازمندان می کنید؛ آفرین باد بر شما. آفرین به روح پاک تمام مردان و زنانی که شادی هایشان را با تهیدستان تقسیم می کنند تا همگی در کنار یکدیگر بهار را با همه نشاطش آغاز کنیم و گل های سرخ رویش را به نظاره بنشینیم.