کد خبر: 11702

دو زمین لرزه به بزرگی ۳.۳ و ۲.۹ در جه در مقیاس ریشتر کاکی شهرستان دشتی را لرزاند.

بر اساس اعلام بانک داده برخط مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ درجه در مقیاس ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه صبح جمعه شهر کاکی را لرزاند.

موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه در ۵۱.۴۳ طول جغرافیایی و ۲۸.۴۵ عرض جغرافیایی اعلام شده است.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۹ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت چهار و ۲۸ دقیقه صبح جمعه شهر کاکی را لرزاند.

موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه در ۵۱.۳۹ طول جغرافیایی و ۲۸.۴۵ عرض جغرافیایی اعلام شده است.

گزارشی از خسارات این زمین لرزه ها مخابره نشده است.