کد خبر: 11705

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به رفتار توهین آمیز وزیر بهداشت با یکی از پرستاران بیمارستان امام حسین (ع) ، خواستار عذرخواهی وزیر از جامعه پرستاری شد.

محمد شریفی مقدم  اظهارداشت: در برنامه خبری ۲۰: ۳۰ که شب گذشته پخش شد، تصاویری از بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام حسین (ع) را نشان داد که در صحنه ای، وزیر بهداشت در توجیه مشکلات مردم و بیماران، پرستار مربوطه را مورد مواخذه قرار داد.

وی با بیان این مطلب که همه مردم از مشکلاتی که در بیمارستانها و مراکز درمانی وجود دارد، با خبر هستند، افزود: بیشترین ضعف در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، مربوط به مدیریت حاکم بر بیمارستانهاست. افرادی در راس مدیریت این بیمارستانها قرار گرفته اند که اولویت اولشان تامین منافع گروهی خاص است. در حالی که رسالت وزارت بهداشت، توجه به مشکلات و مسائل بهداشتی و درمانی مردم است.

شریفی مقدم اظهارداشت: مردم، خودشان بهترین قاضی هستند و می دانند بار سنگین خدمات سلامت بر دوش چه کسانی است.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: متاسفانه تصویری که سیما آن را نشان داد، باعث آزرده خاطر شدن جامعه پرستاری شد. به طوریکه این برخورد وزیر بهداشت با پرستار مربوطه، باعث حساسیت و التهابات فراوانی در بین جامعه پرستاری شده و آنها خواستار عذرخواهی وزیر هستند.