کد خبر: 11876

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از پرداخت الکترونیکی خسارتهای درمانی بازنشستگان از بیمه تکمیلی دی طی دو هفته تا یک ماه خبر داد و گفت: ۳۱ مهر ماه پایان مهلت قرار داد با بیمه تکمیلی دی است.

علی اکبر خبازها افزود: در گذشته پرداخت خسارت از بیمه تکمیلی دی به بازنشستگان به صورت چک بود اما از ابتدای اردیبهشت ماه پرداخت هزینه های درمانی الکترونیکی انجام می شود.

وی گفت: بازنشستگانی که از اول اردیبهشت به بعد پرونده تشکیل داده اند با ارائه شماره کارت و حساب، هزینه بیمه تکمیلی برای آنان واریز می شود که این پرداختها دو هفته تا یک ماه زمان می برد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: البته در قرارداد ما با بیمه دی قرار بود هزینه های کمتر از ۱۰۰ هزار تومان ظرف یک روز و هزینه های بیش از آن در یک هفته پرداخت شود که به دلیل ازدحام و تعداد زیاد بازنشستگان متقاضی دریافت خسارت، هزینه های بیمه تکمیلی در مدت زمان بیشتری به آنان پرداخت می شود.

وی از رفع مشکل چندین بیمارستان مانند میلاد و محب با بیمه تکمیلی دی خبر داد و گفت: مشکل این بیمارستانها تا حدودی برطرف شده و مردم می توانند به آنها مراجعه کنند.

خبازها، پایان مهلت قرار داد با بیمه تکمیلی دی را ۳۱ مهرماه دانست و گفت: با پایان یافتن این قرارداد ناچار هستیم با پرداخت حق بیمه بیشتری با شرکت دیگری قرارداد منعقد کنیم.