کد خبر: 11936

دارندگان ودیعه های حج تمتع ۲۱ آبان ۸۴ تا ۲۰ آذر ۸۴ می توانند جهت نام نویسی به کاروان های معرفی شده در شهرستان ها مراجعه کنند.

  با توجه به پایان فراخوان نوبت اول، در راستای تکمیل ظرفیت های موجود، سازمان حج و زیارت از تمامی ودیعه گذاران حج تمتع ۲۱ آبان ۸۴ تا ۲۰ آذرماه ۸۴ که در بانک ملی ثبت نام کرده اند، دعوت به عمل آورد به منظور تشرف به حج تمتع ۱۳۹۲ جهت تکمیل ظرفیت های موجود، به کاروان های اعلام شده درسطح استان مراجعه و ثبت نام کنند.

براساس این گزارش، واجدان شرایط تشرف قبلا می توانند با مراجعه به سامانه http: //haj۹۲. irاز ظرفیت خالی و فهرست اسامی مدیران کاروان های استان (به تفکیک شهر و شهرستان) مطلع و از ۱۰ صبح امروز برای نام نویسی در ظرفیت خالی هر کاروان اقدام کنند.

این گزارش حاکی است، چنانچه ظرفیت ۵۰ درصد ثبت نام اینترنتی (غیر حضوری) هر کاروان در مرحله تکمیل نشده باشد، افراد می تواند در سقف تعیین شده، بصورت غیر حضوری از طریق آدرس و سامانه فوق ثبت نام اینترنتی را داشته باشند.

شایان ذکر است، از آنجائیکه این فراخوان تنها به منظور تکمیل ظرفیت خالی کاروان ها است از این رو به محض تکمیل ظرفیت کاروان (در سطح شهر و شهرستان) امر ثبت نام نیز متوقف می شود.

در مراجعات حضوری ثبت نام بر اساس مراجعه افراد است که در صورت مراجعه همزمان، نام نویسی با رعایت اولویت و سابقه ثبت نام بانکی از افراد فوق خواهد بود.

سازمان حج و زیارت حداقل و حداکثر قیمت کاروان های حج امسال را به ترتیب ۹ و ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده است و قرار است در حج امسال حدود ۷۰ هزار ایرانی به زیارت خانه مشرف شوند