کد خبر: 12843

معاون آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی گفت: براساس توافق با خودروسازان خودروهای خاص پلیس از این پس در داخل کشور تولید می شود.

سردار علی عسکر اللهیار نژاد اظهار داشت: در سالجاری تجهیزات جدید و خودروهای تولید داخل را براساس نیازها و خواسته های تعریف شده برای نیروها خریداری می کنیم. پلیس به سمت استفاده از تولیدات داخل رفته است و تمامی تجهیزات و خودروهای خریداری شده تولید ملی هستند.

وی ادامه داد: نگاه نیروی انتظامی در تامین نیازها به سمت تولیدات داخل است و تجهیزات خارجی در پلیس به کمتر از یک درصد می رسد.

به گفته معاون آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی، کار تطبیق خواسته های پلیس با محصولات داخل اغاز شده است و از خودروسازان خواسته ایم که محصولات خاص پلیس را تولید کنند. در هرجای دنیا خودروسازان برند خاص پلیس را تولید می کنند و ما نیز متناسب با نیاز در حال طراحی و تولید خودرو ویژه پلیس هستیم.

اللهیاری افزود: البته ممکن است برخی خودروها همانند خودروهای تولیدی پر تیراژ نیز مورد استفاده قرار گیرند اما برای خودروهای پلیس تجهیز و تقویت می شوند. به زودی خودروهای جدید وارد ناوگان خودرویی پلیس می شود.