کد خبر: 12865

وزیر بهداشت گفت: نمی خواهیم کسی را متهم کنیم اما در مورد کمبود داروهای بیهوشی دلایل پشت پرده ای وجود دارد و اگر مردم به هر دلیلی با کمبود آن مواجه شدند به ما اطلاع دهند.

محمد حسن طریقت منفرد در مورد کمبود داروهای بیهوشی افزود: دلایل پشت پرده ای وجود دارد که فرصت نمی کنیم آنها را بازگو کنیم.

وی ادامه داد: عده ای به دنبال داروهای خاص هستند و با قیمت نسبتاً گزاف آن را در بازار عرضه کرده اند و فکر می کنند اگر دارویشان برای مدتی در بازار وجود نداشته باشد دنیا به آخر می رسد.

وزیر بهداشت در مورد این افراد و اینکه چه کسانی هستند گفت: نمی خواهیم کسی را متهم کنیم سیستم ضابطه خود را باید داشته باشد و همه باید از آن تبعیت کنند. اما از مردم می خواهیم اگر به هر دلیلی اعمال جراحی آنها به دلیل کمبود داروی بیهوشی انجام نشده به ما اطلاع دهند.

* اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران تا هفته آینده/برای اجرا عجله دارم

طریقت منفرد در مورد اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران گفت: این برنامه از هفته آینده در استان تهران آغاز می شود چرا که قرار است بودجه لازم را به ما بدهند و قول آن را نیز به ما داده اند و به محض تزریق بودجه در تهران اجرایی می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی های مناسب انجام گرفته است و بستر آن فراهم شده که اگر به ثمر بنشیند وضعیت نظام سلامت بهبود می یابد.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه قبلاً گفته شده بود برنامه پزشک خانواده در تهران تا یکماه آینده اجرایی می شود گفت: برای اجرای این برنامه عجله دارم.

طریقت منفرد در پاسخ به این پرسش که گفته بودید برای انجام کارهای بزرگ ۶ ماه که هیچ ۶ دقیقه هم کافی است گفت: منظورم ۶ دقیقه آخر بود.