کد خبر: 13380

یکی از کاندیداهای شورای شهر گفت: تا کنون به طور رسمی درخصوص رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب سخنی گفته نشده است.

محسن هاشمی با تکذیب رد صلاحیتهای اصلاح طلبان در انتخابات شورا گفت: تاکنون هیچ مرجع رسمی به طور مکتوب در خصوص رد صلاحیتهای ما اعلام موضع نکرده است. حتی به طور شفاهی نیز کسی از رد صلاحیت من سخن نگفته است.

وی ادامه داد: برخی اصلاح طلبان به دلیل تاخیر در اعلام صلاحیت کاندیداها نگران رد صلاحیتها هستند.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که به برخی از کاندیداهای اصلاح طلب تلفنی اعلام شده که رد صلاحیت شده اند، گفت: این تلفن ها مشکوک است و هنوز چیزی در این رابطه مشخص نیست.