کد خبر: 13781

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به افزایش میزان بازرسی از داروخانه ها و شرکت های پخش دارو در سال جاری اعلام کرد: علت این امر جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی به دنبال تغییرات قیمتی دارو است، البته در سال ۹۱ گزارشی از احتکار دارو توسط داروخانه ها در تهران نداشتیم.

دکتر جمشید سلام زاده با بیان اینکه روند بازرسی از داروخانه ها و امور مربوط به پخش و توزیع دارو در سال پیش رو در مقایسه با سال گذشته شدت می یابد، عنوان کرد: علت این امر وقوع سوءاستفاده های احتمالی از برخی تغییر قیمت های داروست.

وی افزود: زیرا این احتمال وجود دارد که با توجه به تغییر قیمت های موقتی که ممکن است پیش بیاید، برخی افراد بخواهند به قصد سودجویی داروهایی را انبار کنند و به مردم ارائه ندهند، به امید اینکه قیمت آن افزایش یابد.

سلام زاده با اشاره به اینکه تمام این موارد از نظر بازرسان ما دور نخواهد ماند، اظهار کرد: به بازرسان گوشزد کرده ایم دقت کنند موجودی داروخانه ها در حد نرمال و متعادل باشد، قیمت های ارائه شده، همگی برحسب فاکتور و مصوب بوده و به گونه ای نباشد که نسخه ای به داروخانه بیاید و دارویی وجود داشته باشد، اما در اختیار بیمار قرار نگیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: شرکت های پخش نیز مورد رصد قرار می گیرند تا دارویی به شکل نامتناسب توزیع نشود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته گزارشی از تخلفات داروخانه هایی که اقدام به احتکار مقادیر انبوه دارو کرده باشند، نداشته ایم، اظهار کرد: سال گذشته به طور متوسط ماهانه ۳۶۰۰ بازرسی از داروخانه ها انجام شد. در حال حاضر هم این بازدیدها به طور مرتب و روزانه توسط اکیپ های کارشناسی صورت می گیرد.