کد خبر: 14138

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره یه اینکه بارها اعلام شده است تعیین نرخ کرایه ها بر اساس قانون به عهده شورای شهر است، گفت: ما در این زمینه با کسی دعوا نداریم و بر اساس قانون عمل می کنیم ضمن اینکه مصوبه افزایش کرایه ها به شورای حل اختلاف نرفته است.

مهدی چمران با بیان اینکه شورای شهر هر ساله بر اساس قانون در خصوص افزایش کرایه ها تصمیم گیری می کند، اظهار داشت: امسال نیز تغییراتی برای کرایه ها در نظر گرفته شد که متأسفانه برخی از دستگاه ها همکاری نمی کنند.

وی تصریح کرد: در اواخر سال گذشته از سوی شورای شهر تهران افزایش ۳۱ و نیم درصدی کرایه ها تاکسی و ۲۰ درصدی برای اتوبوس و مترو برای سال ۹۲ تصویب شد که باید اجرا شود.

چمران در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نزدیک به دو ماه از سال جاری می گذرد تکلیف کرایه ها چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: در این زمینه شورا به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و مصوبه را به فرمانداری ارسال کرده و ما همچنان منتظر هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه افزایش کرایه ها به شورای حال اختلاف ارسال شده یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان این مصوبه به شورای حل اختلاف ارسال نشده است.

وی بیان داشت: شورای شهر تهران با هیچ دستگاهی مشکلی ندارد و فقط براساس قانون عمل می کند.