کد خبر: 14142

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت فهرستی از مواد غذایی غیرمجاز را در اردیبهشت ماه سال جاری بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار داد.

  این فهرست به شرح زیر است:

- کنسرو تن ماهی نهرین، شرکت درین دریا

توضیحات: دو نوع تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی برچسب دارد (۹۰/۲/۲۵،۹۲/۲/۲۵،۲۰۱۰/۶/۱ و ۲۰۱۲/۶/۱) / دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۲۹/۱۰۳۴۳

- شیرینی سنتی کماج محمد

توضیحات: شیرینی سنتی به شماره شناسه نظارت بهداشتی ۵۲/۱۰۴۶ فاقد اعتبار با شماره های جعلی در شهرستان اندیمشک و سطح استان لرستان توزیع شده است / فاقد پروانه ساخت

- لواشک میوه ای چهارفصل مهر سعادت

توضیحات: به تاریخ تولید ۹۱/۷ و تاریخ انقضا: ۱۸ ماه پس از تولید / دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۱۳۲/۴۲۲۱

- لواشک میوه ای پاکنام

توضیحات: به تاریخ تولید: بهار ۹۱ و تاریخ انقضا: ۱۸ ماه پس از تولید/ دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۹۱۷۸۷

- خیارشور بروجرد

توضیحات: به تاریخ تولید: ۹۱/۱۰/۲ / دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۳۴/۱۰۵۱۶

- معجون چربی خون با نام طلای معطر، محصول کارگاه سنتی گلاب کعبه

توضیحات: فاقد مجوزهای بهداشتی

- نمک رهام

توضیحات: به تاریخ تولید: ۲۰۱۲/۹ و تاریخ انقضا: ۲۰۱۴/۹ / دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۳۴/۱۰۵۱۶

- نمک تصفیه شده یددار سیبال

توضیحات: دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۱۶/۸۷۳۹۴

- ترشک سی دل

توضیحات: دارای پروانه ساخت جعلی ۴۸/۱۰۵۰۴

- لواشک می خوش زاگرس

توضیحات: دارای پروانه ساخت جعلی ۴۸/۱۰۵۰۲

- عسل شهدافشان خوانسار

توضیحات: با شماره مجوز پروانه بهره برداری ۱۱۴/۱۲/۹۳۸ و کد زنبورداری ۳۵۹۷۳ / فاقد پروانه ساخت

- سویای سلاله

توضیحات: به شماره ثبت: ۱۳۱۵۴ دارای جواز وزارت صنایع ۰۱۳۷۹۱۹/الف / فاقد مجوز

- کیسه فریزر پاندا، شرکت پاندا پلاست پاسارگاد

توضیحات: فاقد مجوز بهداشتی

-آبلیموی سمیه

توضیحات: به تاریخ تولید: ۹۱/۶/۲۱ و تاریخ انقضا: ۹۲/۶/۲۱ / داراری پروانه ساخت جعلی به شماره ۱۹/۱۶۱۶۳

- شکوفه شهسوار، انواع حبوبات و ادویه

توضیحات: ابطال پروانه ساخت انواع ادویه با شماره ۴۹/۱۰۸۶۲ پروانه ساخت انواع حبوبات با شماره ۴۹/۱۰۸۶۳

- آب معدنی شهیر و چشمه لو، مربوط به شرکت آب معدنی پویا نوش

توضیحات: ابطال پروانه ساخت به شماره ۴۹/۱۳۲۶۳

- آب معدنی سه خط طلا، مربوط به شرکت آب معدنی ورسک سوادکوه

توضیحات: ابطال پروانه ساخت ۴۹/۱۰۹۸۷

- کنسرو تن ماهی موسم

توضیحات: با سری ساخت: ۹۱۱۰۰۰۱، تاریخ درج شده: ۱۳۹۱/۸/۴ / دارای شماره پروانه ساخت جعلی ۳۷/۱۱۴۸۶

- نبات تندیس

توضیحات: با شماره پروانه: ۱۶ کد داخلی: ۳۵۹ و کد رشته صنفی: ۹۱۲۰۱۰۸۲/۱۵۴۳۱۱ / فاقد پروانه ساخت و تاریخ تولید

- آلوچه، نازی نازگل

توضیحات: دارای پروانه ساخت جعلی شماره ۲۳۱۸۴۵

- گندم و عدس سبزآبادی، مربوط به شرکت جوانه غلات و حبوبات (گندم و عدس)

توضیحات: فاقد پروانه ساخت

- پودر خردل و آرد سویای شورمست، مربوط به شرکت شیرسویا سوادکوه

ابطال پروانه ساخت به شماره های ۴۹/۱۲۸۹۱ – ۴۹/۱۲۸۹۲

- نمک پدربزرگ، نبات پدربزرگ، قند پدربزرگ

توضیحات: دارای پروانه ساخت جعلی به شماره ۴۶/۱۴۳۱۳

- سبوس برنج حکیمی

توضیحات: فاقد پروانه ساخت

ادامه اخبار