کد خبر: 14193

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: طرح غربالگری رایگان فشارخون ایرانیان بالای ۳۰ سال که هفته گذشته با همکاری سازمان نظام پرستاری آغاز شد تا ۳ ماه دیگر در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی ادامه می یابد.

کوروش اعتماد گفت: این طرح جزو برنامه های علمیاتی مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت در سال ۹۲ قرار گرفته و تا اتمام غربالگری فشارخون تمام ایرانیان بالای ۳۰ سال یعنی حداقل تا ۳ ماه دیگر ادامه می یابد.

وی افزود: برای تبلیغات و اعلام اهمیت و گستردگی این طرح پرستاران به مدت یک هفته در این طرح مشارکت کردند ولی هنوز طرح تمام نشده و مردم می توانند به مراکز بهداشتی برای غربالگری فشار خون خود مراجعه کنند.

وی افزود: این طرح در روستاها به طور فعال انجام خواهد شد به این ترتیب که در صورت عدم مراجعه افراد به خانه ها و مراکز بهداشتی نیروهای ما به سراغ آنان می روند.

وی افزود: در شهرها نیز این طرح در مراکز بهداشتی اجرا می شود و مردم می توانند به این مراکز مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با هماهنگی استانها پایگاه های سیاری نیز برای اقشاری مثل کارمندان که نمی توانند به این مراکز مراجعه کنند در نظر گرفته می شود.

وی در خصوص اعلام آمار افرادی که تاکنون در این طرح شرکت کرده اند، گفت: استقبال مردم از این طرح بسیار خوب بوده است و آمار دانشگاه ها در این خصوص در حال جمع آوری است.