کد خبر: 14194

عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بعضاً کاندیداهای ریاست جمهوری اقدام به افشاگری می کنند کاری غیراخلاقی است.

نیره اخوان بی طرف عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اعلام این مطلب افزود: این موضوع نه تنها غیراخلاقی است بلکه سیاه نمایی کارهای انجام شده در کشور است.

وی گفت: باید از کسانی که اقدام به افشاگری می کنند پرسید در زمانی که قدرت در اختیار داشتند چرا برای رفع مشکل اقدامی نکرده اند و حالا دست به افشاگری زده اند.

این عضو سابق کمیسیون قضایی در مجلس هشتم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این در حالی است که نه تنها این افشاگری ها می تواند غیر واقعی و کذب باشد بلکه در برخی موارد به افراد تهمت زده می شود که می تواند پیگیری های قضایی آتی را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: من به درستی نمی دانم که در قانون انتخابات به چنین موضوعی اشاره شده یا خیر اما می تواند اینگونه افشاگری ها برای فردی که این سخنان را به زبان می اورد بار قضایی به همراه داشته باشد.

ادامه اخبار