کد خبر: 17294

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر سالانه ۱۵ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می کند.

حمید صرامی با بیان آنکه دستگاه های فرهنگی نیز باید اقدامات پیشگیرانه جدی تری را برای مقابله با افزایش اعتیاد اتخاذ کنند، افزود: متاسفانه مراکز علمی بویژه حوزه جامعه شناسی با موضوع اعتیاد قهر هستند که باید رغبت جامعه شناسان در تولید علم و سیاست گذاری در این زمینه بیشتر شود.

وی اظهار داشت: پژوهش های کاربردی در حوزه مقابله، پیشگیری، درمان، امور بین الملل و توسعه مطالعات کاربردی باید در دستور کار دانشگاه ها قرار گیرد.

صرامی با اشاره به نگارش سند جامع تحقیقات اعتیاد، ادامه داد: با تصویب نهایی این سند جهت گیری ها برای انجام مداخلات پیشگیرانه دراعتیاد جدی تر می شود، هرچند که دستگاه های فرهنگی و پژوهشی نیز باید در این زمینه منسجم تر عمل کنند.

وی تصریح کرد: معضل اعتیاد در حوزه امنیتی، یک تهدید علیه حاکمیت و امنیت کشور است و در حوزه بهداشتی هم سبب گسترش بیماری های روانی و جسمی ناشی از مصرف مواد میان دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها می شود.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد، یادآور شد: در حوزه اجتماعی هم معضل مواد مخدر پایه گسترش بزهکاری ها، طلاق، سرقت، قتل و دیگر جرایم منکراتی است و رابطه مستقیمی با این معضلات دارد.
صرامی اظهار داشت: بررسی فعالیت هایی که در زمینه برخورد با مواد مخدر در سه دهه گذشته انجام شده نشان می دهد در ۲۵ سال گذشته در زمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد و مصون سازی جمعیت سالم و در معرض خطر، بسیار غفلت شده و نیازمند مداخله همه دستگاه هاست.