کد خبر: 1891

یاسر عرب درباره بدترین اتفاقی که در سال ۹۱ در حوزه ادبیات افتاد گفت: دست اندر کاران ادبیات به بهانه گرانی کاغذ تنبلی کردند.

سال ۹۱ با همه خوبی ها و خوشی هایش و با همه ناخوشی هایش در حال پایان است و روزهای پایانی آن را در پیش داریم.

  در سلسله مصاحبه هایی سؤال های مشخصی را از اهل قلم و شعر پرسیده است. « یاسر عرب» هم پاسخگوی سؤال های ما بود.۱-مهم ترین ویژگی های سال ۹۱ به صورت خلاصه بیان کنید؟

سال نمایان شدن عدم برنامه ریزی در مدیریت کلان کشوری.

۲-مهمترین اتفاق ادبی سال چیست؟

اینکه اتفاق مهم ادبی نیفتاد.

۳-بهترین کتاب یا کتاب هایی که امسال خواندید؟

بازهم آثار کلاسیک و البته دوباره خوانی جامعه شناسی خودمانی جناب حسن نراقی.

۴-بهترین نویسنده سال ۹۱ از منظر شما چه کسی است؟

مگر من همه آثار را خوانده ام که قضاوت کنم؟

۵- بدترین اتفاقی که سال ۹۱ در حوزه ادبیات افتاد؟

تنبلی همه دست اندرکاران ادبیات به بهانه گران شدن کاغذ.

۶- دوست داشتید چه اتفاق ادبی در سال ۹۱ رخ بدهد که اتفاق نیفتاد؟

حداقل وضعیت نمایشگاه کتاب سال آینده مشخص می شد.


۷-عملکرد مسئولان فرهنگی را در سال ۹۱ چه طور ارزیابی می کنید؟

بسیار بد، دچار سرگیجه هستند.