کد خبر: 19557

سخنگوی قوه قضاییه از کشف اسناد جدید تخلفات گمرکی در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی خبر داده و گفت: با توجه به این اسناد و مدارک احتمالاً مه آفرید مجدداً باید محاکمه شود.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره سرنوشت یکی از دیپلمات هایی که از اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده اما هنوز نتوانسته است با وکیل خود دیدار داشته باشد، گفت: اصولاً اصل بر این است که متهمان بتوانند با وکلای خود در ارتباط باشند.

وی گفت: تنها زمانی این حرف روایت نمی شود که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد بعد از جانب قاضی پرونده بیم تبانی و از بین رفتن اسناد و مدارک وجود داشته باشد.

سخنگوی قوه قضایی گفت: هر چند من درباره این فرد به خصوص اطلاعات دقیقی ندارم که آیا ایشان از دیدن وکیل خود محروم بوده یا خیر اما من حکم کلی را گفتم و برای پاسخ به سئوال شما باید علت را جویا شوم.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت: یکی از شکات پرونده نسبت به یکی از متهمان اعلام رضایت کرده بود آیا به این ترتیب دیگر به موضوع اتهام معاونت در قتل این فرد رسیدگی نخواهد شد.

محسنی اژه ای پاسخ داد: هر جرمی از دو جنبه عمومی و خصوصی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی گفت: در این پرونده هم اگر شاکی اعلام رضایت کرده باشد این رضایت مربوط به جنبه خصوصی جرم خواهد بود و رسیدگی به آن از جنبه عمومی همچنان پابرجاست.

وی افزود: در تماسی با قاضی پرونده داشتم مشخص شد جلسات دادگاه کهریزک به اتمام رسیده و متهمان و وکلایشان فرصت داشته اند که در زمان تعیین شده لایحه دفاعی خود را ارائه دهند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت: آقای صولت مرتضوی اعلام کرده بود که حرکت یکی از کاندیداها پیش از ثبت نام در انتخابات مبنی بر طی یک مسیری آن هم به همراه هوادارانش تخلف انتخاباتی است آیا این موضوع به دستور قضایی ارجاع داده شده است.

محسنی اژه ای گفت: قانون انتخابات در زمینه تبلیغات آن هم پیش از ثبت نام کاندیداها مشکوک است و شفافیت لازم را ندارد.

وی گفت: قانون از بحث کاندیداهای رسمی انتخابات نام می برد و این زمانی است که فرد ثبت نام کرده و این یعنی مرحله ای که فرد در انتخابات ثبت نام کرده و پیش از آن قانون مسکوت است.

وی افزود: برای مثال چند گزارش از شهر قم به ما رسیده بود که فردی اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده در حالی که اصلاً این فرد در انتخابات ثبت نام نکرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر چند در این زمینه به خصوص به ما گزارشی ارجاع داده نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده ستار بهشتی گفت: من متأسفانه آخرین وضعیت پرونده را استعلام نکرده و نمی دانم آیا پرونده به نتیجه رسیده است یا خیر.

محسنی اژه ای درباره کرایی عدم اجرای احکام ۴ متهم ردیف اول پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: احکامی برای این افراد صادر شده از چندین وقت تشکیل شده است.

وی افزود: این افراد به بانکها و افراد عادی بدهی دارند و تا تکلیف آن بدهی ها مشخص نشود نمی توان حکم اعدام این افراد را اجرا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مثال متهم ردیف اول در پرونده بانک آریا هم متهم است و ما باید برای بررسی این پرونده او را به دادگاه بیاوریم یا در مثالی دیگر همین متهم در جریان برخی تخلفات گمرکی متهم است که ضرورت دارد به پرونده او رسیدگی شود.

وی افزود: به همین دلیل است که اجرای حکم آغاز شده اما به طور قطع تا پایان یافتن آن زمانی نیاز است که باید این زمان طی شود و اقدامات ضروری همزمان انجام شود.