کد خبر: 23333

لیست آبادگران ایران اسلامی برای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به همراه کد های انتخاباتی با دستخط چمران منتشر شد.

مهدی چمران با اشاره به لیست ۳۱ نفره آبادگران ایران اسلامی برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: در لیست از افراد کارآمد، متخصص و ولایتمدار استفاده شده است. " لیست آبادگران ایران اسلامی" برای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل و با دستخط چمران، رئیس شورای سوم شهر تهران به همراه کدهای انتخاباتی نامزدها منتشر شد.