کد خبر: 24245

معاون داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تکذیب اخباری مبنی بر افزایش چند برابری قیمت داروهای مخدر، عنوان کرد: بوپرنورفین و متادون داروهای تولید داخل هستند و قیمت آنها تنها ۵۰ درصد افزایش یافته است.

دکتر شمسعلی رضازاده با عدم تایید اظهارات مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، عنوان کرد: کاهش اثربخشی داروهای مخدر و رقیق کردن شربت های متادون صحت ندارد.

وی ادامه داد: داروهای مخدر همگی بر اساس استانداردها ساخته می شوند و کیفیت آنها در حال حاضر با کیفیت آنها در گذشته هیچ تفاوتی ندارد.

معاون سازمان غذا و دارو همچنین درباره سهمیه بندی داروهای مخدر به علت بروز کمبودهایی در زمینه تهیه مواداولیه مورد نیاز برای تولید این داروها، گفت: آمار و میزان مصرف داروهای مخدر مشخص بوده و همیشه سهمیه بندی شده توزیع می شوند و هیچ گاه به صورت آزاد در دسترس قرار نمی گیرند.

وی افزود: اگر تغییری در نحوه توزیع داروهای مخدر به وجود آمده است و به جای توزیع ماهانه به صورت هفتگی در اختیار مراکز قرار می گیرند، ارتباطی با کمبودها ندارد و مربوط به سیاست های دانشگاه های علوم پزشکی است.

رضازاده در پایان تاکید کرد: در حال حاضر کمبودی در خصوص داروهای مخدر نداریم و روال تولید این داروها به حالت عادی بازگشته و در مراکز ترک اعتیاد توزیع می شود.