کد خبر: 24362

دبیر شورای اجتماعی کشور گفت: متاسفانه کشور با تبدیل شدن سازمان جهاد سازندگی به وزارتخانه و ادغام آن در وزارت کشاورزی از داشتن یک نهاد مردمی و توانمند در عرصه سازنگی و محرومیت زدایی و ترویج روحیه جهادی در نسل جوان محروم شد.

علیرضا افشار در مراسم بزرگداشت ۲۷ خرداد و سالگرد فرمان تاریخی حضرت امام (ره) برای تشکیل جهاد سازندگی که در حرم مطهر امام خیمینی (ره) برگزار شد، گفت: برای احیا جهاد سازندگی باید دعا کرد.

این مسئول جهاد سازندگی در اوایل انقلاب اظهار داشت: رفع محرومیت زدایی از مناطق روستایی و دورافتاده یک هدف جهاد سازندگی بود و هدف مهمتر ترویج فرهنگ جهادی و آشنا کردن جوانان با این روحیه از طریق اعزام داوطلبانه آنها به مناطق محروم کشور بود.

معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: مسئولان عالی نظام همواره از جهاد و سپاه به عنوان دو بازو انقلاب یاد کرده اند ولی متاسفانه با تبدیل شدن جهاد به وزارتخانه جهاد کشاورزی از داشتن یک نهاد مردمی محروم شدی.

وی خواستار توسعه اردوهای جهادی دانشگاهها و تبدیل شدن آنها به یک نهاد مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی شد.