کد خبر: 25115

آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر پس از ۲۴۰ دقیقه به پایان رسید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر که در ساعت ۱۵: ۳۰ دقیقه به طور رسمی آغاز شده بود، پس از ۲۴۰ دقیقه به پایان رسید.

داوطلبان این گروه آزمایشی ۷۵ دقیقه برای پاسخگویی به ۱۰۰ سؤال عمومی و ۱۶۵ دقیقه برای پاسخگویی به سؤال اختصاصی خود زمان داشتند.

طبق این زمان بندی آزمون سراسری گروه آزمایش هنر ساعت ۱۹: ۳۰ دقیقه رسما به پایان رسید.