کد خبر: 4606

رئیس جامعه جنگلبانی ایران گفت: طرح واگذاری مراتع به بخش کشاورزی به هیچ عنوان کارشناسی نیست و موجب افزایش روند فرسایش خاک و طغیان آفات می شود.

دکتر هادی کیادلیری با اشاره اظهارات مسئولان سازمان جنگلها و مراتع مبنی بر واگذاری مراتع به بخش کشاورزی پس از فرایند استعداد یابی وتعیین کاربری در برخی مراتع که موقعیت آب و خاک مناسبی داشته و ارزش افزوده آنها در بخش کشاورزی بیشتر باشد اظهار داشت: اگر مرتعی موقعیت آب و خاکی مناسبی داشته باشد قطعاً از مراتع درجه یک است و این بدان معناست که سازمان جنگلها قصد دارد مراتع درجه ۱ و غنی که ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارند را به بخش کشاورزی واگذار کند.

به گفته وی، حتی در خوشبینانه ترین حالت که منظور از این واگذاری واگذاری مراتع فقیر باشد این طرح کارشناسی نیست زیرا در جایی که مرتع برای گونه های بومی و سازگار خود مناسب نباشد قطعاً نمی تواند برای کشاورزی مثمر ثمر باشد.

کیادلیری افزود: اصولاً تغییر کاربری مراتع به اراضی کشاورزی خلاف مبانی توسعه پایدار است و واگذاری بر اساس تعاریفی از قبیل مرتع غنی و فقیر بدترین شکل واگذاری است.

رییس جامعه جنگلبانی تصریح کرد: فقیر بودن یک مرتع صرفاً به دلایل اکولوژیکی نیست و با مدیریت ضعیف می شود یک مرتع درجه یک را ظرف چند سال به مرتعی فقیر تبدیل کرد البته با اجرای چنین طرحی کشاورزان ترغیب می شوند با ایجاد آتش سوزی و چرای دام در مدت کوتاهی مراتع را به مراتع فقیر تبدیل کنند و در نتیجه تصرف مراتع ترویج می شود.

کیادلیری یادآور شد: از سوی دیگر با یک مدیریت اصولی می توان مراتع ضعیف را به مراتع غنی و درجه ۱ تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه به طور کلی تخریب منابع طبیعی با دیدگاه توسعه کشاورزی اساساً دیدگاه نادرستی است اظهار داشت: چنین طرح هایی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیستند.

رییس جامعه جنگبانی با اشاره به احتمال افزایش فرسایش خاک و طغیان آفات در صورت واگذاری مراتع به بخش کشاورزی گفت: این در حالی است که هزینه فرسایش خاک در کشور در حال حاضر معادل ۴۰ درصد درآمد نفتی است.

وی افزود: در اراضی کشاورزی احتمال طغیان آفات و امراض افزایش می یابد و به دلیل استفاده از کودها و سموم شیمیایی چنین واگذاریهایی آلودگی آب و خاک را در پی دارد.

  پیش ازاین مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها در خصوص واگذاری مراتع به بخش کشاورزی گفته است: این کار پس از فرایند استعدادیابی و تعیین کاربری در برخی مراتع که موقعیت آب و خاک مناسبی داشته و ارزش افزوده آنها در بخش کشاورزی بیشتر باشد صورت می گیر. د

سید علی خلیل پور افزود: مشخص نشده که سطح خاصی از مراتع به بخش کشاورزی واگذار شود اما برای توسعه بخش کشاورزی به ویژه در مناطقی که صنایع وابسته به کشاورزی دارند این کار صورت می گیرد.

ادامه اخبار