کد خبر: 46817

معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، آمار نشریات دارای مجوز و در حال انتشار سراسر کشور بر اساس نوع فعالیت و گستره توزیع تا ابتدای مهرماه سال جاری را به تفکیک استان ها تدوین کرد که بر همین اساس ۵۶۷۹ نشریه دارای مجوز است.

به گزارش افکارنیوز، از مجموع ۵۶۷۹ نشریه دارای مجوز در سراسر کشور، تعداد ۲۶۳۵ نشریه هم اکنون در حال انتشار است که از این تعداد، استان تهران با انتشار ۱۳۴۹ نشریه از مجموع ۲۹۸۶ نشریه دارای مجوز، واجد بیشترین فراوانی انتشار نشریه در سراسر کشور است.

بنا بر این گزارش، از مجموع ۲۹۸۶ نشریه دارای مجوز در استان تهران، تعداد ۱۰۱ نشریه به صورت روزنامه، ۲۰۶ هفته نامه، ۱۴۷ دوهفته نامه، ۸۴۷ ماهنامه، ۱۶۱ دو ماهنامه، ۱۲۵۱ فصلنامه، ۲۳۴ دو فصلنامه، ۲۶ سالنامه، ۴ نشریه به صورت دو شماره در هفته، ۴ نشریه به صورت سه شماره در هفته و ۵ نشریه به صور دیگر منتشر می شود.

در ادامه، گزارش آماری سایر استان ها به ترتیب فراوانی مجوز انتشار نشریه و به تفکیک ارائه می شود:

۱. خراسان رضوی: دارای ۲۳۲ نشریه دارای مجوز و ۸۵ نشریه در حال انتشار

۲. اصفهان: دارای ۲۲۳ نشریه دارای مجوز و ۱۱۶ نشریه در حال انتشار

۳. قم: دارای ۱۹۸ نشریه دارای مجوز و ۶۲ نشریه در حال انتشار

۴. گیلان: دارای ۱۶۸ نشریه دارای مجوز و ۹۹ نشریه در حال انتشار

۵. کرمان: دارای ۱۶۶ نشریه دارای مجوز و ۱۰۲ نشریه در حال انتشار

۶. آذربایجان شرقی: دارای ۱۴۷ نشریه دارای مجوز و ۷۹ نشریه در حال انتشار

۷. مازندران: دارای ۱۲۷ نشریه دارای مجوز و ۵۷ نشریه در حال انتشار

۸. فارس: دارای ۱۲۳ نشریه دارای مجوز و ۴۶ نشریه در حال انتشار

۹. یزد: دارای ۱۰۷ نشریه دارای مجوز و ۷۲ نشریه در حال انتشار

۱۰. خوزستان: دارای ۱۰۲ نشریه دارای مجوز و ۴۱ نشریه در حال انتشار

۱۱. آذربایجان غربی: دارای ۸۷ نشریه دارای مجوز و ۵۶ نشریه در حال انتشار

۱۲. مرکزی: دارای ۸۳ نشریه دارای مجوز و ۴۷ نشریه در حال انتشار

۱۳. لرستان: دارای ۷۲ نشریه دارای مجوز و ۳۱ نشریه در حال انتشار

۱۴. سیستان و بلوچستان: دارای ۷۱ نشریه دارای مجوز و ۲۲ نشریه در حال انتشار

۱۵. همدان: دارای ۶۸ نشریه دارای مجوز و ۲۹ نشریه در حال انتشار

۱۶. اردبیل: دارای ۶۲ نشریه دارای مجوز و ۱۵ نشریه در حال انتشار

۱۷. البرز: دارای ۶۱ نشریه دارای مجوز و ۲۷ نشریه در حال انتشار

۱۸. سمنان: دارای ۶۱ نشریه دارای مجوز و ۲۶ نشریه در حال انتشار

۱۹. زنجان: دارای ۵۶ نشریه دارای مجوز و ۲۸ نشریه در حال انتشار

۲۰. بوشهر: دارای ۵۵ نشریه دارای مجوز و ۳۱ نشریه در حال انتشار

۲۱. قزوین: دارای ۵۵ نشریه دارای مجوز و ۲۵ نشریه در حال انتشار

۲۲. کهکیلویه و بویر احمد: دارای ۵۰ نشریه دارای مجوز و ۲۸ نشریه در حال انتشا

۲۳. چهار محال و بختیاری: دارای ۴۸ نشریه دارای مجوز و ۱۹ نشریه در حال انتشار

۲۴. خراسان جنوبی: دارای ۴۷ نشریه دارای مجوز و ۲۵ نشریه در حال انتشار

۲۵. کرمانشاه: دارای ۴۵ نشریه دارای مجوز و ۲۱ نشریه در حال انتشار

۲۶. گلستان: دارای ۴۴ نشریه دارای مجوز و ۳۲ نشریه در حال انتشار

۲۷. ایلام: دارای ۴۰ نشریه دارای مجوز و ۲۳ نشریه در حال انتشار

۲۸. کردستان: دارای ۳۵ نشریه دارای مجوز و ۱۵ نشریه در حال انتشار

۲۹. هرمزگان: دارای ۳۵ نشریه دارای مجوز و ۱۹ نشریه در حال انتشار

۳۰. خراسان شمالی: دارای ۲۵ نشریه دارای مجوز و ۸ نشریه در حال انتشار