کد خبر: 4718

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اعتبار آرمهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی سال ۹۱ تا پایان هفته جاری (۲۳ فروردین) خبر داد.

  وحید نوروزی  با اشاره به اعتبار آرمهای طرح ترافیک سال ۹۱ بیان کرد: با توجه به آمار به دست آمده، تاکنون ۹۵ درصد از متقاضیان طرح ترافیک، آرم طرح ترافیک سال ۹۲ خود را دریافت کرده اند و بر این اساس تصمیم بر این شد تا اعتبار آرم های طرح ترافیک ۹۱ فاقد اعتبار اعلام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۵ درصد از آرم ها توزیع نشده است و دارندگان طرح می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک آرم خود را دریافت کنند.

نوروزی ادامه داد: از روز ۱۷ فروردین ماه تنها دارندگان طرح ترافیک سال ۹۲ حق تردد در محدوده طرح را دارند و دارندگان آرم های سال ۹۱ در صورت ورود به محدوده طرح جریمه و خودروی آن ها متوقف می شوند.

وی خاطرنشان کرد: تنها دارندگان طرح ترافیک روزانه و هفتگی سال ۹۱ که از پیش خریداری کرده اند، می توانند تا پایان هفته از طرحهای خود استفاده کنند و این طرحها استثناء تا پایان این هفته دارای اعتبار است.