کد خبر: 47180

در پی طرح برخی اظهارات مبنی بر تفاوت میان نحوه بهره مندی مشمولان دارای مدارک تحصیلی بالاتر و مشمولان فاقد تحصیلات آکادمیک، معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش افکارنیوز ، سرهنگ حجت الله واعظی نژاد با بیان اینکه نحوه بهره مندی از معافیت ها تنها برای مشمولان پزشک آن هم در مواردی جزئی متفاوت است، گفت: به طور کلی تمامی مشمولان با هر مدرک تحصیلی از بی سواد تا دکتری می توانند از معافیت های مربوط به موارد خاص و معافیت های ایثارگران استفاده کنند.

وی افزود: درباره مشمولان گروه پزشکی معافیت های پزشکی به طور کامل شامل شان نمی شوند و تنها در صورتی که به هیچ وجه قادر به طبابت نباشند، می توانند از خدمت سربازی معاف شوند.

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا به ایسنا گفت: به عنوان مثال ممکن است دیگر مشمولان دارای بیماری خاصی باشند که بتوانند از سربازی معاف شوند، اما برای مشمولان گروه پزشکی داشتن آن بیماری سبب معافیت نشده و از آنان با توجه به تخصصی که دارند، استفاده می شود.

واعظی نژاد تاکیدکرد: تنها آن دسته از مشمولان گروه پزشکی می توانند از معافیت های پزشکی بهره مند شوند که تحت هیچ شرایطی قادر به طبابت نباشند و در صورت دارا بودن سایر بیماری ها با توجه به مشکلی که دارند، با آنان همکاری می شود که کارهای متناسب با توانایی شان انجام دهند.

وی درباره طول مدت خدمت سربازی این افراد نیز به ایسنا گفت: مشمولان گروه پزشکی نیز همچون دیگر افراد در حال حاضر ۲۱ ماه باید خدمت کنند.