کد خبر: 63

هیات مدیره خانه سینما در پایان جلسه شورای اصلاح اساسنامه با حضور نمایندگان خانه سینما، متنی را منتشر کرده و نسبت به اظهارات شمقدری واکنش به خرج داد.

در این متن آمده است: در پی اعلام نظرهای متفاوت نسبت به برخی از بندهای اصلاحی اساسنامه خانه سینما و اظهارنظر ریاست محترم سازمان سینمایی در برنامه بیست و سی شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران لازم می دانیم نکاتی را به استحضار برسانیم:

۱ – تمامی جلسات نمایندگان سه طرف ذینفع در موضوع اساسنامه خانه سینما تنها به قصد اصلاح بندهایی از اساسنامه خانه سینما برگزار شد و منظور دیگری از جمله تاسیس مؤسسه ای جدید در میان نبود. از این رو ماده ای که به تاسیس خانه سینما توسط مؤسسین اشاره دارد، حفظ شد و به امضا هر سه طرف رسید.

۲ – در اصلاح اساسنامه بر سر همه مفاد و تبصره های آن اجماع حاصل شد جز چند مورد اختلاف زیر:

۱-۲ در ماده مربوط به ناظر مالی خانه سینما میان ما و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر امضای چک ها و اسناد تعهدآور خانه سینما در هزینه کرد کمک های وزارت ارشاد به خانه اختلاف نظر وجود داشت. ما امر نظارت و رد یا قبول اسناد را پذیرفتیم. اما الزام امضا و اسناد تعهدآور توسط ناظر مالی را نپذیرفتیم. این ابراز مخالفت زیر امضای نمایندگان خانه ثبت شد. چنین خواسته ای با" ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها، و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۸/۸/۱۳۷۶ شورایعالی انقلاب فرهنگی" که حدود اختیارات و مسئولیت های وزارت ارشاد را تعیین کرده است، در تعارض است.

۲-۲ نمایندگان وزارت ارشاد بر گنجاندن ماده ای مبنی بر الزام نصب پرچم در اماکن مربوط به خانه سینما و محل برگزاری مراسم سینمایی اصرار داشتند که به اعتقاد ما چنین اموری مربوط به نحوه تشریفات برگزاری جلسات هیئت مدیره خانه سینما و مراسم است که در صورت لزوم می باید در آیین نامه های پیوست اساسنامه ذکر شود و شان اساسنامه ای ندارد. لذا با نوشتن چنین ماده ای مخالفت کردیم.

۳-۲ اضافه کردن پسوند جدیدی به نام خانه سینما و تبدیل نام خانه سینما به خانه سینمای جمهوری اسلامی را با غیردولتی بودن خانه سینما در تعارض می دانستیم و این پسوند را ویژه نهادها و مؤسسات دولتی می دانیم. کما اینکه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دولتی دیگر از راه همین پسوند است که وابستگی دولتی شان برای ارباب رجوع آشکار می شود و به عکس خانه هنرمندان ایران یا خانه موسیقی ایران، خانه تئاتر ایران و یا خانه سینمای ایران به خاطر منع از کاربرد چنین پسوندی ماهیت دولتی ندارند.

۴-۲ نکته دیگر ثبت اساسنامه اصناف عضو خانه سینما است که چون طول انجام آن روشن نبود با تبصره ای مرحله تحویل اساسنامه های آنها را به مرجع ذیربط پیش بینی کرده ایم.

بدیهی است خانه سینما پس از ثبت اساسنامه انجمن های عضو، با توجه به ضوابط پیش بینی شده می تواند انجمن های صنفی جدید را که مشابه اصناف عضو پیشین نباشند پس از طی تشریفات پیش بینی شده در اساسنامه به عضویت بپذیرد.

امر بدیهی را مکرر می کنیم که از آغاز اختلاف مدیریت کنونی وزارت ارشاد با خانه سینما تا روزهای پایانی مرحله اصلاح اساسنامه، همه مذاکرات حکایت از وجود خانه سینما با ایرادهایی حاشیه ای بر آن بوده است.

از این رو مصاحبه اخیر معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برنامه بیست و سی شبکه دوم سینما را مبنی بر تأسیس خانه سینما، خارج از تمامی توافقاتی می دانیم که تا این تاریخ از سوی همان وزارتخانه و شخص ایشان پذیرفته و نمایندگان وزارت ارشاد جهت اجرای آن در جلسات اصلاح اساسنامه خانه سینما شرکت کرده اند.

به گزارش مهر، شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در جدیدترین اظهاراتش گفته بود: دلیل تعطیلی خانه سینما غیرقانونی بودن آن بود و وقتی که موضوع خانه سینما مطرح شد، وزارت ارشاد مورد بازخواست قرار گرفت که چرا زودتر این کار انجام نشد.

وی درباره لزوم اضافه شدن پسوند جمهوری اسلامی ایران به عنوان خانه سینما گفت: این پیشنهادی بود که در جلسه مربوط طرح شد اما اعضای جلسه به توافق نرسیدند و در مرحله بعدی در این خصوص تصمیم گیری می شود. هویت ما جمهوری اسلامی است و رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.

به گفته شمقدری، اساسنامه خانه سینما پس از تصویب و اجماع باید وارد مسیر قانونی و در مرکز رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تصویب تا هیئت موسس و هیئت امنا مشخص شود.