کد خبر: 63837

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفتم دی سالگرد تاسیس نهضت سوادآموزی پیامی صادر و در این پیام به اهتمام بیش از پیش برای باسوادی کامل گروه سنی هدف تأکید کرد.

به گزارش افکارنیوز ، علی اصغر فانی وزیرآموزش وپرورش به مناسبت هفتم دی سالگرد تأسیس نهضت سوادآموزی پیامی صادر و در این پیام به اهتمام بیش از پیش برای با سوادی کامل گروه سنی هدف تأکید کرد.

در این پیام آمده است: هفتم دی، سالروز تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی است. تشکیل این سازمان به فرمان معمارکبیر انقلاب اسلامی، تبلوری عینی از اهداف متعالی انقلاب دراستقرار عدالت آموزشی است که حضرت امام خمینی (ره) با افق بلند نگاه خود درپیام تاریخی شان ترسیم و برای ماکارگزاران مورد تاکید قرار داده اند.

برخود و همکارانم درحوزه وزارت آموزش وپرورش لازم می دانم، با بازخوانی این پیام که برخوردار ازجامعیت براساس یک برنامه عمل اجرایی است در تبیین موثر نقش ها و مسولیت های خود، در تراز دستیابی به اندیشه های امام راحل ومطالبات مقام معظم رهبری درباسوادی کامل گروه سنی هدف بیش از پیش اهتمام کنیم.

دستاوردهای سه دهه فعالیت موثر و سرآمد سوادآموزی درارتقای شاخص باسوادی، مصداق روشنی از فرمایش مقام معظم رهبری است که فرموده اند" سوادآموزی بر بخش عظیمی ازمردم ما حق حیات دارد. " واینجانب به سهم خودازتلاش همکاران خدوم سازمان نهضت سوادآموزی، کارشناسان وعوامل اجرایی آن در ادارات کل آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها سپاسگزاری نموده وتوفیق روزافزون برای آنان خواهانم.

امیدوارم بارویکردهای تدبیرمدار وامیدمحور دولت خدمت گذار، با بسیج همه ظرفیت ها، حرکتی چابک وکوتاه مدت، شاهد ارتقای شاخص باسوادی کشور وتحقق اهداف ترسیمی دراسناد بالادستی باشیم.