کد خبر: 66457

وزیر کشور گفت: شهر جایگزین تهران به عنوان پایتخت هنوز مشخص نشده است ولی این طرح در حال بررسی است.

به گزارش افکارنیوز ، وزیر کشور گفت: انتقال پایتخت در مرحله نخست مطالعه است و نمی توان بازه کوتاه مدتی را برای اجرای آن تعیین کرد. احتمال انتقال پایتخت در بلندمدت امکان پذیر است.

عبدالرضا رحمانی فضلی درباره انتقال پایتخت اظهار داشت: انتقال پایتخت قرار است مطالعه شود و در این خصوص گروهی از سوی مجلس و دولت برای بررسی این موضوع در حال اقدام هستند.


وزیر کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مراحل اجرایی این طرح از چه زمانی آغاز می شود گفت: این طرح در مرحله نخست مطالعه است و نمی توان بازه کوتاه مدتی را برای اجرای آن تعیین کرد. احتمال انتقال پایتخت در بلند مدت امکان پذیر است.

رحمانی فضلی درباره راهکارهای وزارت کشور برای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور گزارش هایی را در ابن باره تدوین کرده اند که پس از بررسی های نهایی تصمیمات جدیدی برای کاهش آلودگی هوا اتخاذ می یابد.