کد خبر: 6674

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از اجرای ۲۰۰ متر مربع سنگ کاری داخل حرم طفلان مسلم (ع) و ساخت دارالشفاء این حرم خبر داد.

حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه در حال حاضر کار آئینه کاری و گچ بری حرم طفلان مسلم (ع) در حال انجام است، اظهار داشت: دو در طلایی حرم طفلان مسلم (ع) و همچنین دو در طلایی سرداب این حرم نصب شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ادامه با اشاره به اتمام ۲۰۰متر مربع سنگ کاری داخل حرم طفلان مسلم (ع) افزود: با همت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین که بازسازی این حرم را عهده دار است، کار کاشی کاری سردر ورودی و کتیبه های صحن حرم مطهر پایان یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای سیستم آب گرم سرویس های بهداشتی این حرم از مسطح کردن و آماده سازی زمین، پی کنی و کرسی چینی جهت ساخت دارالشفای حرم مطهر خبر داد و اظهار داشت: کار آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون و ۱۹ ستون مربوطه انجام شده و سقف اول این دارالشفاء به مساحت ۴۶۰ متر مربع نیز اجرا شده است.

پلارک در پایان افزود: با توجه به وجود رودخانه مجاور، نسبت به اجرای چاهک هایی با سطح مقطع یک متر در یک و نیم متر با عمق ۳متر و بتن ریزی چاهک ها به مقدار ۱۸ متر مکعب به صورت مسلّح و همچنین لوله گذاری جهت انتقال آب نهر مجاور دارالشفاء به طول ۵۰ متر اقدام شده است.