کد خبر: 67772

برخی از کارشناسان امور اجتماعی اینطور بیان می کنند که رشد نگاه مادی گرایانه در دختران، از عوامل بالا رفتن سن ازدواج در آنها بوده است.

حسین چم حیدری کارشناس روابط اجتماعی و مسائل ازدواج گفت: نگاه مادی گرایانه موجب ایجاد توقعات و انتظاراتی در دختران نسبت به انتخاب همسر آینده شان می شود و عدم تطابق این معیارها با مردان و پسرانی که خواستگار آنها هستند، موجب می شود تا از ازدواج سرباز زنند در موارد بسیاری هم مشاهده می شود که طرح این خواسته ها و توقعات موجب عقب نشینی پسران از ازدواج با این دختران می شود.

وی ادامه داد: عامل مهم دیگر ارتقای سطح تحصیلی در میان دختران است تحصیل در دانشگاه به ایجاد فضایی برای آشنایی دختران با جنس مخالف می شود که این شناخت به همراه کسب مدارج عالی تحصیل می تواند از عوامل بالا رفتن سن ازدواج باشد.

این کارشناس همچنین تصریح کرد: عامل دیگری که می توان به آن اشاره کرد به ارتقای شغلی دختران است و دخترانی که با داشتن مدارک تحصیلی بالا، موفق به کسب مشاغل نسبتا خود با در آمد بالا، می شوند، به نوعی با احساس استقلال مواجه هستند و کسب احساس خودکفایی می تواند به عنوان دلیلی برای سختگیری در ازدواج و به تاخیر انداختن آن باشد.

چم حیدری در ادامه اظهار داشت: از طرفی در دنیای امروز، رسانه ها به طور دائمی به نمایش تصویری از زنان می پردازند که این تصور در بسیاری از موارد برای دختران جامعه ما الگو بوده است. تصویری که در حال القای مبانی فکری خاصی به دختران می باشد مبنی بر اینکه، زن موجودی آزاد، فعال و موثر است و دلیلی ندارد با ازدواج کردن، خود را محدود کند و می تواند به طور آزاد و دلخواه با هر کس زندگی کند.

وی مشکلاتی که در ارتباط با افزایش سن دختران در جامعه نشان داده شده است را به والدین نسبت داد و همچنین افزود: والدینی که با فراهم کردن امکانات رفاهی مناسب و امکانات عاطفی و حمایت های بیش از حد خود، فرزندان و خصوصا دخترانی نازپرورده و حساس تربیت کرده اند که تصور میکنند طاقت روبرو شدن با مشکلات زندگی زناشویی را ندارند.

  • Danyal_kazemipoor@yahoo.com |

    شاید این پسر ها هستند که سمت دختر نمیرون بنا بر دلایلی