کد خبر: 6865

معاون فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: مهم ترین نکته ایمنی دانش آموز است که نقطه هدف ما در طراحی فضای آموزشی است.

محمدحسین ترابی زاده معاون فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به این پرسش که « چقدر مدارس جدید الاحداث کشور در برابر زلزله مقاوم هستند؟ » ، گفت: مبنای محاسبات ما در پایداری مدارس در برابر زلزله به چند عامل بستگی دارد که یکی از پارامترها، شدت زلزله است.

وی ادامه داد: مُد زلزله از دیگر موارد است؛ به این معنی که زلزله با چه شدتی رفت و برگشت داشته باشد و مُد زلزله نیز بر مقاومت ساختمان موثر است.

ترابی زاده اضافه کرد: نکته بعدی این است که ارتفاع کانون زلزله چقدر با سطح زمین فاصله دارد؛ هر چقدر ارتفاع به سطح زمین نزدیک تر باشد، اثر این نیرو بیشتر است.

وی افزود: با در نظر گرفتن مجموعه این عوامل، ساختمان هایی که احداث می کنیم باید پایداری خود را حفظ کند و این پایداری هم تعریف دارد؛ به این معنی که باید ساختمان را طوری بسازیم که به هنگام وقوع زلزله، امکان فرار را برای بهره برداران و دانش آموزان ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد ساختمان را طوری طراحی کنیم که تحت هیچ شرایطی آسیب نبیند، هزینه بسیار بالایی می طلبد، تأکید کرد: مهم ترین نکته ایمنی و حفظ جان دانش آموز است که نقطه هدف ما در طراحی فضای آموزشی است.

ادامه اخبار