کد خبر: 69386

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: کارگرهای برون سپاری شده هم به طور غیرمستقیم جزء عائله شهرداری هستن و شهرداری باید عائله خود را مدیریت کند.

به گزارش افکارنیوز، محسن پیرهادی با بیان اینکه قبلا در محیط های کارگری و پیمانکاری، این موضوع رعایت نمی شد، گفت: حقوق و بیمه کارگرها تثبیت شده و کارگرها الان طبق قانون کار و نظام کارگری حقوق می گیرند. با این حال اگر جایی به موردی برخورد کنیم که حقوق کارگران تضعیف شود، حتما پیگیری می کنیم.

پیرهادی همچنین با اشاره به برون سپاری کارگرهای رفت و روب و نگهداری پارک ها، گفت: امور این کارگرها است با پیمانکار است و کارگر رسمی شهرداری نیستند.

وی به مشکلات قبلی کارگران در پرداخت بیمه و تاخیر در حقوق نیز اشاره کرد و گفت: قبلا شهرداری پول را به پیمانکار می داد ولی پیمانکار حقوق را با فاصله زمانی به کارگر می داد و زمان را به نفع خودش نگه می داشت تا پول دست خودش باشد، اما الان شهرداری ورود کرده است تا پیمانکاران سر وقت حقوق کارگران را بدهند.

پیرهادی افزود: شهرداری برخی مواقع، از سبد کالایی که به پرسنلش می دهد، برای تکریم این کارگران، استفاده می کند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر همچنین در رابطه با استفاده از کارگران خارجی، با بیان اینکه الان تعداد کارگرهای خارجی خیلی کمتر از قبل شده است، گفت: این موضوع امروز به ندرت اتفاق می افتد و اگر گزارشی هم به دستمان برسد که حقوق کسی در حال ضایع شدن است، ورود می کنیم اما نمی توانیم مورد به مورد چک کنیم.

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران در ادامه در رابطه با نگرانی های به وجود آمده درباره وضع محل های اسکان کارگران خدمات شهری با اشاره به فعالیت هشت ساله اش در شهرداری، تاکید کرد: مسیر شهرداری در این رابطه مسیر روبه رشد است. هرچند هم اعتقاد دارم که این مسئله هنوز هم حل نشده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکل ایجاد شده در زمینه اسکان کارگران خدمات شهری به مدیریت شهری برمی گردد، تاکید کرد: مدیران شهری در مناطق و شرکت ها و سازمان ها، باید به این مسائل بپردازند.

پیرهادی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ و سلیقه کارگرها در سلامت محل های اسکان آنها گفت: این موضوع با آموزش قابل حل است. در برخی جاها چند کارگر خودشان اتاق را مرتب می کنند و بهداشت و ایمنی را رعایت می کنند. بعضی جاها هم ایمنی رعایت نمی شود و می بینید گازی که مونوکسید کربن تولید می کند در اتاق خود می گذارند که خطرآفرین است.

وی همچنین با بیان اینکه کارگرهای برون سپاری شده هم به طور غیرمستقیم جزء عائله شهرداری هستند، گفت: این عائله شهرداری را خود شهرداری باید مدیریت کند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در مورد پیگیری های شورای شهر و نظارت بر این موارد، گفت: در جلسه غیرعلنی برای رسیدگی جدی تر تذکر داده ایم و این دغدغه همکاران ما در شهرداری هم هست که در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به ایمنی و بهداشت کارگران شهری، گفت: اگر موردی تخلف یا اشکال باشد و به ما گزارش برسد، در این مواقع، نامه داده و تذکر داده ایم و مسئولین شهرداری پیگیری کرده اند.