کد خبر: 70241

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل یک محرومیت اجتماعی است که نیاز به حکم قاضی دارد.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر حمید میرزاده با اشاره به دانشجویان ستاره دار و وضعیت آنان اظهار کرد: حکم دانشجویان ستاره دار این است که از ادامه تحصیل محروم باشند اما بر اساس مطالعات من محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل یک محرومیت اجتماعی است و نیاز به حکم قاضی دارد و اگر قوه قضاییه حکم دهد که این دانشجو از حق تحصیل محروم است، دانشگاه نیز طبق آن حکم باید عمل کند.

رییس دانشگاه آزاد گفت: دانشجوی ستاره دار در دانشگاه آزاد نداریم.

وی همچنین با اشاره به طرحی ایمیلی به نشانی mirzadeh@iau. ac. ir جهت مکاتبه خانواده دانشگاه آزاد با رییس دانشگاه تصریح کرد: اگر استاد، دانشجو و یا کارمندی احساس می کند که حقی از آن ها در سال های گذشته ضایع شده است می تواند به ما رجوع کنند و مطمئن باشند که قطعا شکایت آن ها پیگیری خواهد شد.

میرزاده در خاتمه خاطرنشان کرد: روزی دو بار این ایمیل ها چک می شود و دانشجویان و اساتید می توانند مطمئن باشند که به شکایت آنان قطعا رسیدگی خواهد شد.