کد خبر: 70247

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، از محکومیت ۱۰۰ درصد پزشکان در پرونده های شکایت از تعرفه های پزشکی خبر داد.

دکتر علی فتاحی با تاکید بر واقعی شدن تعرفه های پزشکی برای جلوگیری از بروز تخلفات در حوزه سلامت گفت: البته این دلیل نمی شود که پزشکان بخواهند همین تعرفه ها را رعایت نکنند. زیرا، تا زمانی که تعرفه های مصوب وجود دارد، ما موظف هستیم آنها را رعایت کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا سازمان نظام پزشکی بر نحوه دریافت تعرفه ها در مراکز درمانی و بیمارستانها نظارت نمی کند، اظهارداشت: نظارت بر عملکرد بیمارستانهای دولتی و خصوصی، از وظایف وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است. سازمان نظام پزشکی، تنها در زمانی که شکایت به دستش برسد، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

فتاحی ادامه داد: البته در مواردی نیز سازمان نظام پزشکی در امر نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و بیمارستانها ورود می کند اما آنچه مسلم است، اینکه وظیفه نظارت بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه ۳ درصد از کل شکایتها مربوط به تعرفه های پزشکی است، تاکید کرد: منتهی در همین ۳ درصد شکایتها از تعرفه های پزشکی، می توانم بگویم که ۱۰۰ درصد پزشک را محکوم کرده ایم.