کد خبر: 70362

معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده با بیان اینکه دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها می توانند با مدیریت بودجه خود افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند نظر خود را در خصوص اجرای این قانون در معاونت امور زنان ریاست جمهوری اظهار داشت.

به گزارش افکارنیوز ، شهیندخت مولاوردی در خصوص افزایش بودجه بیمه زنان خانه دار گفت: با توجه به اصرار دولت برای حفظ و تصویب کلیات لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ نکته مهم این بود که بودجه ۹۳ گنجایش و ظرفیت افزایش بودجه را ندارد.

وی ادامه داد: باید دید که آیا افزایش بودجه در بخش هایی مانند بیمه زنان خانه دار و یا اختصاص بودجه به عفاف و حجاب در نتیجه جابه جایی در سایر بودجه ها رخ خواهد داد و یا سقف بودجه پیشنهادی افزایش پیدا می کند که احتمال افزایش سقف بودجه کم است چون بودجه گنجایش این موضوع را ندارد.

مولاوردی افزود: در هر صورت افزایش بودجه و توجه ویژه نمایندگان مجلس به امور زنان خوشحال کننده است و قطعاً معاونت امور زنان نیز از این پیشنهادات و افزایش بودجه امور زنان استقبال می کند.

وی همچنین از عدم اجرا شدن افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه ها انتقاد کرد و گفت: مگر در دستگاه های دولتی و اداری چند نفر از کارکنان رسمی را زنانی تشکیل می دهند که مشمول افزایش مرخصی زایمان می شوند بنابراین دستگاه ها و وزارتخانه ها با مدیریت بودجه خود می توانند افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند.

معاون رئیس جمهور در خصوص اجرای این قانون برای کارمندان معاونت امور زنان ریاست جمهوری اظهار داشت: در معاونت تعداد کارمندان رسمی کم است که در میان آنها نیز شخصی که چنین شرایطی را داشته باشد وجود ندارد و درخصوص بقیه کارمندان نیز به دلیل رسمی نبودن آنها مشمول این قانون نمی شوند.