کد خبر: 73482

کسانی که در جمهوری اسلامی به عنوان مدیر و کارمند دستگاه دولتی خدمت می کنند؛ بایستی در ارتباط با صرفه جویی، سیره امیرمومنان(ع) را در نظر بگیرند. چرا که اموال بیت المال در دست انان امانت است و خیانت در امانت شایسته گردانندگان امور مسلمین نیست

کرمان خبر/ مسئله بیت المال یکی از مباحث اصلی در نظام اقتصادی اسلام است و هدف از آن تامین اهدافی بلند در راه تکامل انسان به سوی سعادت و معنویت است. اموالی که به شخص خاصی تعلق ندارد و باید در اموری صرف شود که به نفع عموم مسلمین باشد.

روایات زیادی به چگونگی صرف بیت المال و نگهداری از آن اختصاص پیدا کرده که نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد و ائمه خود در این زمینه اهتمام خاصی داشتند.

نقل شده که شبی عدّه ای و از آن جمله طلحه و زبیر خدمتحضرت علی (ع) آمدند و چون خواستند سخن گویند .حضرت علی (ع) شمع را خاموشکرد و فرمود این بیت المال است و چون حرف های شماشخصی است و برای وضعیت و اموال مسلمانان نیست سوختن شمع بیت المال اشکال دارد.

 

با وجود این تاکیدات، متاسفانه مشاهده می شود که برخی مسئولین با سبک شمردن این مسئله از اموال بیت المال که برای صرف در امور مسلمین در اختیار آنها قرار داده شده برای امور شخصی استفاده می کنند، از اتومبیلهای بیت المال برای امور شخصی و از راننده بیت المال به عنوان راننده خانواده خود استفاده می کنند و موارد دیگر

DSC_0072

این مسئله نظارت جدی نهادهای مربوطه را می طلبد که با تاسی از مولای متقیان حضرت علی(ع) نسبت به حفظ اموال مسلمین اهمیت دهند چرا که نظارت و اصلاح این مسئله می تواند تلنگر و شروعی برای حفظ هر چه بیشتر بیت المال در سایر بخشها شود. کسانی که در جمهوری اسلامی به عنوان مدیر و کارمند دستگاه دولتی خدمت می کنند؛ بایستی در ارتباط با صرفه جویی، سیره امیرمومنان(ع) را در نظر بگیرند. چرا که اموال بیت المال در دست آنان امانت است و خیانت در امانت شایسته گردانندگان امور مسلمین نیست.بوتیا