کد خبر: 74058

این ایستگاه ها معمولا محل توزیع کمک های مردمی و خدمات رسانی های عمومی، از قبیل مخابرات، رختشویی، کفاشی، آرایش سر و صورت و حمام بود.

ایستگاه های صلواتی، یکی از یادگارهای شیرین و جذاب سال های دهه شصت است که هنوز هم به همت بسیجیان (اعم از نسل قدیم و نسل جدید) در مناسبات مختلف در گوشه کنار شهرها دیده می شود. این ایستگاه ها که در عقبه‌ی مناطق عملیاتی (شامل جاده های مواصلاتی و شهرها و روستاهای نزدیک به خط مقدم) برقرار می شد، رونق زیادی داشت و معمولا محل توزیع کمک های مردمی و خدمات رسانی های عمومی، از قبیل مخابرات، رختشویی، کفاشی، آرایش سر و محاسن و حمام بود.
تصویری که پیش رو دارید، در جبهه‌ی خوزستان برداشته شده است. شناس‌نامه دقیقی از آن به دست نیاوردیم. کاربران عزیر اگه درباره عکس و افراد حاضر اطلاعات یا توضیحاتی داشتند، ما را در جریان بگذارند.
ضمنا توجه کاربران را به آستین خالی نفر اول از راست جلب می کنیم که از جذابیت های این عکس است.

عکس / بفرما نوشابه‌ی صلواتی