در طی مراسمی پر شور هییت بیت الله الحرام کرمان در مسجد قائم به کمپین عاشقان محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیوست

4567891013 (Copy) (Copy)16 (Copy) (Copy)17 (Copy) (Copy)26 (Copy) (Copy)28 (Copy) (Copy)29 (Copy) (Copy)123

عکاسان: محمد جعفری و محمد جواد کیانی نیا

کد خبر : 74302