کد خبر: 74762

حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفت: این مخترعان و مکتشفان مانند مخترع برق و بسیاری‌شان موحد بودند و کفر و الحاد آنان یا اتمام حجت بر آنان اثبات نشد، که حق بر اینان مسلم شده است و اینان الحاد را بر توحید مقدم داشتند، خیلی از آنان مستضعف فکری بودند، لذا درباره افراد و اشخاص نمی‌شود نظر داد.

به گزارش کرمان خبر  به نقل از رسا، حضرت آیت‎الله عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر دیروز در مسجد اعظم با بیان این‌ که تمام حکما در حکمت متعالیه گفته‌اند که جبر محال است، ادامه داد: جبر جایی برای بد بودن ندارد، بلکه مستحیل است، توحید افعالی این است که هر کاری که انسان انجام می‌دهد مظهر خداوند متعال است و اگر اختیاری هم هست آن اختیار مظهر اختیار خداوند است.

مؤلف کتاب مفاتیح‌الحیات با طرح بخش دیگری از پرسش‌های مطرح شده ابراز کرد: آنانی که مشرک و ملحد هستند و عالما در برابر انبیا می‌ایستند آنان اگر خدمت و فناوری و ابتکاری داشته باشند، فقط بهره دنیایی دارند و اگر بخواهند بهره اخروی داشته باشند فقط تخفیف عذاب دارند، زیرا تنها موحدان به بهشت می‌روند.

وی ادامه داد: این مخترعان و مکتشفان مانند مخترع برق و بسیاری‌شان موحد بودند و کفر و الحاد آنان یا اتمام حجت بر آنان اثبات نشد، که حق بر اینان مسلم شده است و اینان الحاد را بر توحید مقدم داشتند، خیلی از آنان مستضعف فکری بودند، لذا درباره افراد و اشخاص نمی‌شود نظر داد.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: تنها به طور کلی می‌توان گفت که افراد مشرک و ملحد به طور عامدانه وارد بهشت نمی‌شوند، در دنیا از اختراع خود استفاده می‌کند و ممکن است از این اختراع در برزخ و در قیامت استفاده کند اما قطعا وارد بهشت نخواهد شد.

وی با اشاره به این که در سوره مبارکه قصص آیه ۳۸ به بعد عوام‌فریبی فرعون مشخص شد، بیان کرد: در این آیه که در حضور ملاء به هامان دستور داد که یک برجی بساز تا من بالا برم و از اله موسی باخبر بشوم، این برج ساختن برای ریاضت نبود، قرآن کریم از این کار به عنوان کید و مکر یاد می‌کند.

رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ترس و مرگ را هراسان کردند

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در تبین معنای ستون بودن مردم خاطرنشان کرد: کدام نماز است که انسان را از فحشا باز می‌دارد؟ آن نمازی که واقعا عمود دین است، کدام مردم هستند که نظامشان را حفظ می‌کنند؟ آن مردم با فرهنگ و عمیق که بداند دین امانت الهی است و انسان با مردن نمی‌پوسد و به ابدیت می‌رسد می‌توانند ستون نظام باشند، حرف مؤمن آل‌فرعون همین است، آمده مردم را با ابدیت آشنا کرده و گفته چرا دنبال فرعون راه افتادید.

وی گفت: همه هراس ما از مرگ است، این شجاعان ما کاری کردند که مرگ را ترساندند و ترس را ترساندند که نمی‌توانست نزد این عزیزان هشت سال دفاع مقدس بیایند، در لغت جنگ، جهاد و مبارزه یک خط ضربدری روی خوف و ترس کشیده شد.

مفسر برجسته قرآن کریم به بیان خاطره‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: ما همان اوایل که سمتی در شورای عالی قضا داشتیم، یک سفر استانی به آذربایجان داشتیم، آذربایجان قهرمان این کشور است، در یکی از شهرها وارد شدیم که مهمان برادران سپاه شدیم، دیدیم تابلویی است که روی آن نوشته «من» و روی آن را ضربدر زدند، اگر روی ترس و اگر روی هراس ضربدر خورد انسان با خداوند معامله کرد چیزی کم ندارد.

وی تأکید کرد: از انسان چه کم می‌شود، فرمود همه فرشته‌ها منتظر هستند تا شما بیایید و سلام کند، این فرهنگ و روح ملت را ستون می‌کند، وجود مبارک حضرت ابراهیم(ع) نگذاشت که نمرود عوام‌فریبی کند، اما در زمان حضرت موسی(ع) فرعون از نظری فکری قومش را به استخفاف کشید.

ادامه اخبار