ابن عباس گوید:
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردم سخن می‌گفت، در ضمن سخنانش‌ فرمود:

ای مردم! کیست که سخنش از سخن خداو ند بهتر و درست‌تر باشد؟ ای مردم! همانا خداوند به من دستور داده است که علی را به عنوان پیشوا، امام، خلیفه و وصی خود به شما معرفی کنم و او را برادر و وزیر خود قرار دهم.
ای مردم! علی پس از من باب هدایت و دعوت کننده مردم به سوی خداوند می‌باشد.

علی، پارساترین و برگزیده‌ترین مومنان است «و من اءحسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا و قال اننی من المسلمین‌» و چه کسی سخنش ارزشمندتر است از آن کس که‌ مردم را  به سوی خدا فرا می‌خواند و کارهای شایسته انجام می‌دهد و می‌گوید: من از مسلمانانم.

ای مردم! علی از من است. فرزندان علی فرزندان من هستند، و او همسر دختر عزیزم‌ است.

فرمان او فرمان من و نهی او نهی من است. پس ای مردم، بر شما باد به طاعت وفرمان‌برداری از او و زنهار از نافرمانی و مخالفتش چرا که اطاعتش، اطاعت من ونافرمانیش، نافرمانی من است.

ای مردم! علی صدیق این امت و فاروق آن است . و علی محدث و سخن‌گوی این امت است. علی هارون، یوشع، آصف و شمعون امت است. علی الگوی هدایت و کشتی نجات و طالوت‌امت و ذوالقرنین آن است.

ای مردم! علی آزمایش خداوند بر مردم است و علی حجت‌بزرگ پروردگار است. علی آیت عظمای الهی و پیشوای هدایت و عروه الوثقی دین است.

ای مردم! علی با حق و حق با علی است و علی زبان گویای حق است.

ای مردم! علی قسیم الجنه والنار (قسمت کننده بهشت و دوزخ) است. هیچ یک ازشیعیان و پیروانش به جهنم نمی‌روند و هیچ یک از دشمنانش از جهنم رها نمی‌شوند وهمانا هیچ یک از دشمنانش به بهشت ره نمی‌یابند و هیچ یک از پیروانش از بهشت دورنمی‌شوند.

ای یاران و اصحاب من! من ناصح و خیرخواه شما هستم و هم اکنون رسالت و پیغام‌خدایم را به شما رساندم ولی چه کنم که شما ناصحان را دوست نمی‌دارید؟!

متن حدیث:
حدثنا محمد بن علی (رحمه الله)، قال: حدثنا عمی محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علی الکوفی، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن ثابت بن أبی صفیة، عن سعید بن جبیر، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): معاشر الناس، من أحسن من الله قیلا، وأصدق من الله حدیثا؟ معاشر الناس، إن ربکم جل جلاله أمرنی أن اقیم لکم علیا علما وإماما وخلیفة ووصیا، وأن أتخذه أخا ووزیرا. معاشر الناس، إن علیا باب الهدى بعدی، والداعی إلى ربی، وهو صالح المؤمنین (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمین) *. معاشر الناس إن علیا منی، ولده ولدی، وهو زوج حبیبتی، أمره أمری، ونهیه نهیی. معاشر الناس، علیکم بطاعته واجتناب معصیته، فإن طاعته طاعتی ومعصیته معصیتی. معاشر الناس، إن علیا صدیق هذه الامة وفاروقها ومحدثها، إنه هارونها ویوشعها وآصفها وشمعونها، إنه باب حطتها، وسفینة نجاتها، وإنه طالوتها وذو قرنیها. معاشر الناس، إنه محنة الورى، والحجة العظمى، والآیة الکبرى، وإمام أهل الدنیا، والعروة الوثقى. معاشر الناس، إن علیا مع الحق، والحق معه، وعلى لسانه. معاشر الناس، إن علیا قسیم النار، لا یدخل النار ولی له، ولا ینجو منها عدو له، إنه قسیم الجنة، لا یدخلها عدو له، ولا یزحزح عنها ولی له. معاشر أصحابی، قد نصحت لکم، وبلغتکم رسالة ربی، ولکن لا تحبون الناصحین. أقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم.


*سوره فصلت ۴۱: ۳۳

«بشارة المصطفى، ۱۵۳، بحار الانوار،ج ۳۸،ص ۹۳-مشارق أنوار الیقین، ص ۵۶»