کد خبر: 75926

نگذارند این تعداد معلوم‌الحال سرخوردگی ناشی از عدم استقبال معلمین نسبت به فراخوان تجمع اعتراضی‌شان را با بر هم زدن نظم دستگاه آموزشی و تحمیل هزینه‌ی گزاف به ارکان دولتی و انتظامی جبران نمایند.

کرمان خبر / اسفند سال گذشته، هنگامی که اولین فراخوان برای تجمع فرهنگیان در سراسر کشور زده شد، کسی فکرش را نمی‌کرد که خیلی زود شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب و عناصر وطن‌فروش، حامی این‌گونه تجمعات شوند. تجمعاتی که در اولین گام تنها تجمع بودند، اما در گام دوم و با تبدیل به راه‌پیمایی و تجمع سکوت، خواسته و یا ناخواسته به نمادی برای مقابله و عناد با حکومت تبدیل شدند، چنان‌چه در تمام دنیا این دست تجمعات را به این سیاق می‌شناسند.

اکنون و با گذشت چند ماه از ایجاد موج مسموم تجمعات فرهنگیان برای احقاق حقوق! خود، دوباره فراخوان تجمعی دیگر صورت گرفته است. شخصی معلوم‌الحال موجد این موج شده و با اغوای تعدادی اندک، سعی در ایجاد تشنج در فضای جامعه‌ی فرهنگیان و به تبع آن، سعی در ایجاد تنش در خانه‌های مردمی را دارد که فرزندان‌شان را به رسم امانت به این گروه سپرده‌اند. معلم‌نمایی که معلوم نیست برای به دست آوردن کدام حق از حقوق! پای‌مال شده‌اش دارد این‌گونه تلاش و فعالیت می‌کند و مشخص نیست چگونه و از چه طریقی با نوای دشمنان قسم خورده‌ی این آب و خاک هماهنگ شده که این‌گونه در رسانه‌های خود او را حمایت می‌کنند.

روی صحبت با این عنصر خاص نیست، روی صحبت با همان تعداد اندک از فرهنگیانی است که تحت تاثیر اغوای اشخاص معلوم‌الحال، شرایط کنونی کشور را در نظر نگرفته و در آستانه‌ی نزدیکی به فصل امتحانات دانش آموزان و در حالی که کشور نیاز به آرامش دارد، قصد تشویش و نوعی اخلال در سیستم آموزشی کشور را دارند. به راستی معلمی که برای هر ساعت تدریس خصوصی ده‌‌ها هزار تومان مطالبه می‌کند، چگونه به خود اجازه می‌دهد برای حق! از دست رفته‌اش این‌گونه برخورد کند. معلمی که حق! خود را قبل از شروع کلاس از جیب والدین دانش‌آموز برداشته، اکنون برای احقاق کدام حق دارد تلاش می‌کند. معلمی که حقِ! معلمی را تنها در ریال و تومان می‌بیند، چگونه داعیه‌دار تربیت است و چگونه تضمین می‌دهد آن‌چه به دانش آموزان یاد می‌دهد، فریبی از جنس آن‌چه به سایر همکارانش القا کرده، نباشد. معلمی که آن‌قدر بصیرت ندارد تا رقاصی دشمن را بر آهنگ شومی که او می‌نوازد، ببیند، چگونه ثابت می‌کند آن‌چه به فرزندان این سرزمین آموخته درس زندگی بوده، نه یک سری اعداد و ارقام که در هر بلادی آموخته می‌شود.

مع‌الوصف، بر نهادهای انتظامی و دستگاه محترم قضاست تا با این دست افراد که با وقاحت تمام سعی در ایجاد تنش در قشر فرهنگی و فرهیخته‌ی ایران اسلامی را دارند، با شدت برخورد کرده و نگذارند این تعداد معلوم‌الحال سرخوردگی ناشی از عدم استقبال معلمین نسبت به فراخوان تجمع اعتراضی‌شان را با بر هم زدن نظم دستگاه آموزشی و تحمیل هزینه‌ی گزاف به ارکان دولتی و انتظامی جبران نمایند. بی‌شک معلمین فرهیخته دوباره و چند باره به درخواست نامعقول این جماعت که به جای انتخاب راه قانونی و منطقی، راهی هیجانی و مضحک را پیش گرفته‌اند به خوبی خواهند داد و با برائت از چنین افرادی، بر پیمان صادقانه‌ی خود با این ملت و سرزمین که همانا اعتلای ایران اسلامی‌ست، خواهند ماند.

به یقین سخنان رهبر حکیم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی با معلمین و فرهنگیان کشور فصل‌الخطابی است بر آن‌چه تا کنون بر معلمین و فرهنگیان رفته و آن‌چه در این مدت رقم خورده است. سخنانی که حکیمانه راهِ پیش روی قشر فرهیخته‌ی کشور را روشن خواهند کرد و پس از آن هر اقدامی در جهت مخالف صورت پذیرد، نشان از اصلاح‌ناپذیری برخی معترضین خواهد داشت.

نقطه نیوز