کد خبر: 76276

به گزارش کرمان خبر، در ادامه تصویر نوشتی زیبا با موضوع وفاداری حضرت عباس را خواهید دید.

 

تصویر نوشت+پوستر+سرداری که شایسته سلام است+علمداری که دست داد ولی دست نداد+مقطوع الکفین+کف العباس+بصیرت+مذاکرات ژنو+ژنو+لوزان+مذاکرات لوزان+آمریکا+5+1+حضرت عباس+قمر بنی هاشم