کد خبر: 76372

یادداشت وارده//

با وجودیکه وزرای کهنه کار دولت از تجربه و بعضاً تخصص های مناسبی برخوردارند، اما عملکردشان نشان می دهد از ده سال پیش به این سو خود را با تحولات شتابان کاربرد های فن آوری ها در سیاستگذاری به روز نکرده اند و کنار گذاشتن طرح شبنم، ایران کد و کنار گذاشتن کارت هوشمند سوخت توسط دو وزیر با تجربه و البته پیرمرد دولت، نمونه ایی روشن از بی توجهی به فن آوری های نوین در سیاستگذاری است.

کرمان خبر / تقریباً همه دولتمردان دولت یازدهم، در سال های نه چندان دور، صاحب منصب وزارت یا سازمانی بزرگ بوده اند ولی از سال 84 به تدریج یا کناره گرفتند یا عذرشان خواسته شد . 


از ده سال پیش که اکثر وزرای فعلی از صدر وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی کنار رفته اند، دیسیپلین علمی"سیاستگذاری عمومی" با ورود فن آوری های جدید، پیشرفت های شگرفی کرده است. 

حتی در برخی مراکز پژوهشی داخلی، عده ای از نخبگان کشور مشغول تدوین" فن آوری های نرم " برای حل مسایل حاد کشور با قاعده گذاری های ساده ولی هوشمندانه و بسیارکم هزینه هستند. 
 
مدیران آنالوگ در عصر دیجیتال

امروزه با کمک فن آوری های نوین اطلاعاتی و فن آوری های نرم، مشکلات قدیمی و حادی نظیر قاچاق کالا، تخلفات حاد رانندگی و حوادث و تخلفات جاده ای، فساد در ادارات و بانک ها و.... قابل حل شده و در بسیاری کشور ها، دیگر چنین مشکلاتی به تاریخ پیوسته اند.

با وجودیکه وزرای کهنه کار دولت یازدهم از تجربه و بعضاً تخصص های مناسبی برخوردارند، اما عملکردشان نشان می دهد  از ده سال پیش به این سو خود را با تحولات شتابان کاربرد های فن آوری ها در سیاستگذاری به روز نکرده اند.

کنار گذاشتن طرح شبنم وکنار گذاشتن کارت هوشمند سوخت توسط دو وزیر با تجربه و البته پیرمرد دولت، نمونه ایی روشن از بی توجهی به فن آوری های نوین در سیاستگذاری است.

شاید هضم و بکارگیری فناوری هایی جدید توسط مدیران قدیمی، کمی سخت و حتی نامفهوم باشد اما در جامعه ای جوان، مشتاق فناوری که اتفاقاً از مشکلات حادی رنج می برد که با فن آوری قابل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و اجازه دهند از فناوری های روز برای حل مشکلات کشور استفاده شود.

لیلی محسنی