کد خبر: 78267

بازارچه خیریه اقلام فروشی را با قیمت پایینتر حتی با 50 درصد کمتر از قیمت اصلی به فروش میرساند و فقط سود حاصل از فروش را به حساب موسسه نیکوکاری واریز واصل مبلغ اجناس را به کسبه پرداخت میکند.

به گزارش کرمان خبر / خیابان شهید رجایی کرمان در طول این روزهای بارانی پاییزی  شاهد حضور بازارچه خیریه ای است که با مدلهای مرسوم فعلی کمی متفاوت است.

غفوری نسب مسئول بازارچه خیریه طفلان مسلم و از اعضای موسسه نیکوکاری طفلان مسلم اینچنین از علت ایجاد این بازارچه خیریه میگوید:

 مرکز نیکوکاری طفلان مسلم برای تامین معاش، رفع مشکلات مالی و اقتصادی افراد مستعمند تحت پوشش خود نیاز منابع مالی داشت، به همین دلیل موسسه طفلان مسلم برای تامین هزنیه ها روی به سمت فعالیتهای اقتصادی آورد. بازارچه خیریه بهترین اولویت ممکن بود. محصولات بازارچه هم نیاز مراجعین را تامین و هم باعث مساعدت به افراد تحت پوشش موسسه میشود.

غفوری نسب در ادامه خاطرنشان کرد: در ایجاد بازارچه تمام پیش بینی ها در باب مشکلات کار و دریافت مجوزهای مختلف اعمال شده است. همه ی افراد موسسه و هئیت امنای موسسه در چندین شبانه روز کار بی وقفه  توانستند این بازارچه خیریه را افتتاح کنند.

 وی در ادامه گفت: در طرح افتتاح بازارچه خیریه، برخی کسبه محل با اعطای اجناس با فاکتور و ضمانت مساعدت فراوانی در ایجاد این امر گرفتند. در این راستا، بازارچه خیریه اقلام فروشی را با قیمت پایینتر حتی با 50 درصد کمتر از قیمت اصلی به فروش میرساند و فقط سود حاصل از فروش را به حساب موسسه نیکوکاری واریز واصل مبلغ اجناس را به کسبه پرداخت میکند.

وی در مورد اهداف بازارچه و حضور جوانان چنین گفت: کوچک ترین هدف ایجاد بازارچه سودآوری و جذب سرمایه برای افراد تحت پوشش موسسه نیکوکاری است. بحث اولیه موسسه نیکوکاری، شناسایی موسسه با مردم و آشنایی جوانان با مسئله مهم احسان و نیکوکاری است. به همین دلیل موسسه برای انجام این امر از هئیت رایه المهدی و پایگاه مسجد طفلان مسلم در زمینه کارهای بازارچه کمک گرفته است و قریب چهل نفر از جوانان را در این کار خیرخواهانه با خود همراه کرده است.

غفوری نسب در مورد قسمت جنبی بازارچه افزود: موسسه در پیشبرد اهداف اسلامی بخشی از بازارچه را برای آموزش فرهنگ احسان و نیکوکاری به کودکان و نوجوانان در گرفته است.

بازارچه خیریه طفلان مسلم از 9_15 آبان در خیابان شهید رجایی از ساعت 9_20 شب دایر است.