کد خبر: 78531

در شهر / به بهانه همطراز کردن بیمه و شهادت

همطراز کردن کار شهدا، با آن‌چه امروز بیمه‌‌ها انجام می‌دهند، بدسلیقه‌گی مسئولین امر را می‌رساند. امید است صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگ به هنگامه‌ی انجام کار فرهنگی نیز به همان میزان که برای پرداخت صورت‌حساب مشتریان خود دقت نظر به خرج می‌دهند، مته به خشخاش بگذارند تا جایگاه شهدای عظیم‌الشان مان خدشه دار نشود.

 کرمان خبر / عصر روز جمعه، گلزار شهدای کرمان

بیمه ایران

هنوز تابلو نوشته‌ی بزرگی که صبح جمعه محل عکس‌های یادگاری برخی مسئولین بیمه‌ی استان بوده، با طناب‌ها به ستون‌های اطراف بسته است و انگار کسی قصد ندارد این بازمانده از جلسه‌ی تجدید بیعت با شهدا را پایین بیاورد. 

آن‌چه این میان بسیار مهم است، نوشته‌ی روی تابلویی است که با امضای صنعت بیمه استان کرمان خودنمایی می‌کند. در بخش اول این نوشته شهدا مایه‌ی آرامش امروز معرفی شده‌اند، اما در بخش دوم، این بیمه است که باعث آرامش فردا معرفی شده. گویی اگر تعرضی به ملک و ناموس این سرزمین بشود، بیمه‌ها هستند که به میدان معرکه می‌شتابند.

همطراز کردن کار شهدا، با آن‌چه امروز بیمه‌‌ها انجام می‌دهند، بدسلیقه‌گی مسئولین امر را می‌رساند. امید است صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگ به هنگامه‌ی انجام کار فرهنگی نیز به همان میزان که برای پرداخت صورت‌حساب مشتریان خود دقت نظر به خرج می‌دهند، مته به خشخاش بگذارند تا جایگاه شهدای عظیم‌الشان مان خدشه دار نشود.

ادامه اخبار