کد خبر: 8208

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: برای اجرای سیاست های افزایش جمعیت و مشوق های فرزندآوری دولت خود می تواند لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان را به مجلس پیشنهاد دهد و یا آنکه بار مالی این طرح را بپذیرد.

  لاله افتخاری درباره دلایل شورای نگهبان برای رد پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان گفت: شورای نگهبان اعلام کرده است که این موضوع بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و تصویب این طرح بار مالی را بر دوش دولت خواهد گذاشت.

وی افزود: شورای نگهبان براساس وظایف خود این لایحه را رد کرده است، اما دولت می تواند برای اجرای سیاستهای فرزندآوری و افزایش جمعیت یا خود این لایحه را به مجلس پیشنهاد دهد و یا آنکه بار مالی آن را بپذیرد.

براساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

به گفته افتخاری در لایحه افزایش مدت مرخصی زایمان مادران، لحاظ شده است مادرانی که در دوران مرخصی بارداری خود به سر می برند مشمول این قانون می شوند. مصوبه افزایش مدت مرخصی مادران باید پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شد که با رد این مصوبه، باید دوباره این طرح مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.

ادامه اخبار