کد خبر: 86900

هرچند که این رفتار ناشی از اشتباه عمدی یا سهوی چند شخص در حوزه یا حوزه‌های امتحانی مختلف یا بخش‌نامه‌ای خاص می‌باشد و در مقابل از اداره آموزش و پرورش نیز انتظار می‌رود که عینک واقع بینی و حق طلبی را به چشمان خود زده و بیشتر از والدین این دختران، پیگیر قضیه باشد.

کرمان خبر - سید محمد امیر گنجعلیخانی/ "روز جمعه بود که دخترم باید در امتحان ورودی مدارس تیزهوشان شرکت می‌کرد. او را به حوزه امتحانی رساندیم. دخترم هنگامی که می‌خواست وارد سالن بشود از او خواستند که چادرش را دربیاورد و بدون چادر وارد بشود. دخترم قبول نکرد و با هر فشاری که بود، وارد شد. اما سر جلسه، به سراغش آمده بودند و با توسل به زور چادر را از سر دخترم درآورده بودند..." این‌ها صحبت های پدر یک دختر بود که در عین ناراحتی بیان می‌کرد و قلبش درد آمده بود که چرا باید با دختر او و سایر دخترهای چادری چنین رفتاری بشود!

photo_۲۰۱۸-۰۷-۲۹_۰۰-۲۰-۱۹

 

حرف پدر بی‌جا نبود. دختری که مانتوی بلند زیر چادرش نپوشیده و الزامی هم در پوشیدن مانتوی بلند در زیر حجاب کامل، چادر، وجود ندارد و به سر جلسه امتحان رفته. امتحانی که یک سال برایش درس خوانده و زحمت کشیده. اما مسئولین حوزه امتحانی، به زور چادر را از سر او درآورده و تمام اعصاب و روان این دختر را درگیر یک بحران جدی کرده اند. بحرانی از جنس نابود کردن غرور و شکستن دل یک دختر چادری. حتی شاید تا به اینجای قضیه را بتوان چشم پوشی کرد اما اینکه مردی چه به عنوان بازرس یا چه با هر عنوان دیگری، وارد این حوزه امتحانی شده را، دیگر چگونه می توان پاسخ داد؟ اگر قرار است چادر ممنوع باشد، پس دیگر حضور مرد نامحرم چه معنی می دهد؟

البته قضیه آن جا جدی تر می شود که روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استان کرمان، مدعی می شود ادعای اینکه "در استان کرمان، از ورود دختران چادری به جلسه آزمون تیزهوشان جلوگیری شد." ادعایی دروغ و کذب است و اساسا در طول برگزاری آزمون، هیچ‌گونه منعی برای برای پوشیدن چادر توسط عوامل برگزاری آزمون ایجاد نشده است! اما پرس‌وجوهای ما ادامه داشت و طی این پرس‌وجوها به این نتیجه رسیدیم که حداقل در شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، زرند و بردسیر اتفاقی مخالف صحبت روابط عمومی اداره آموزش و پرورش افتاده است!

photo_۲۰۱۸-۰۷-۲۹_۲۲-۳۴-۲۹ (2)

ماجرا به یکشنبه کشید و حوالی عصر امروز بود که مطلع شدیم با شکایت برخی پدرها و مادرها، دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان، در اقدامی تحسین برانگیز سریعا به عنوان مدعی العموم وارد این قضیه شده است. علی القاعده و طبق گفته منابع، باید در طی چند روز آینده منتظر اعلام نتیجه دادگاه باشیم. بدیهی است که اقداماتی از این دست توسط دادگاه‌ها و دادستان، باعث خشنودی و امیدواری بیشتر مطالبه‌گران خواهد بود.

photo_۲۰۱۸-۰۷-۲۹_۲۲-۳۴-۲۸

هرچند که این رفتار ناشی از اشتباه عمدی یا سهوی چند شخص در حوزه یا حوزه‌های امتحانی مختلف یا بخش‌نامه‌ای خاص می‌باشد و در مقابل از اداره آموزش و پرورش نیز انتظار می‌رود که عینک واقع بینی و حق طلبی را به چشمان خود زده و بیشتر از والدین این دختران، پیگیر قضیه باشد.

در پایان نباید فراموش کنیم که از این دست خبرها تاکنون بارها در خبرگزاری ها منتشر شده است و مشابه این اتفاق بارها در امتحان هایی مثل امتحان دکتری نیز اتفاق افتاده است. لازم است که متصدیان امر پیگیری کرده و بررسی کنند که آیا ریشه تمام این اتفاقات مشابه در قانون یا بخش‌نامه خاص یا مشابهی‌ست یا خیر؟ و اگر هست، باید به سراغ دیوان عدالت اداری رفت و از آن‌ها مطالبه کرد که سریعا به این مشکل رسیدگی کرده تا دیگر شاهد چنین وقایع دردآوری نباشیم...